Natte Infrastructuur

Mijnsen heeft een rijke historie in projecten voor natte kunstwerken door heel Nederland. Bruggen, sluizen, stuwen en bediencentrales vormen belangrijke schakels in het vaarwegennet. Door deze kunstwerken in goede conditie te houden en tevens aan te passen aan nieuwe ontwikkeling wordt de scheepvaart optimaal ondersteund. Voor de projecten is naast een gedegen kennis van de installaties ook een goed inzicht in de bedrijfsvoering van deze kunstwerken noodzakelijk. De diverse stakeholders hebben allen hun eigen verwachtingen. Mijnsen is zeer goed bekend met de kunstwerken zelf, maar ook met

Projecten in dit vakgebied

No items found.