Goswin Janssen

Algemeen Directeur / Senior Ingenieur

Goswin Janssen heeft in zijn loopbaan in talrijke - met name 'natte infra' - projecten voor de overheid geparticipeerd en begeleidde o.a. trajecten om bruggen en sluizen op afstand veilig te kunnen bedienen. Daarbij heeft hij alle ins- en outs van infra projecten ervaren.

Meer
Projecten waaraan Goswin werkte.

In het begin was zijn vakgebied beperkt tot techniek maar later kwamen daar ook de andere projectdisciplines bij zoals contractmanagement, kwaliteitsmanagement en risicobeheersing. Vanaf de oprichting van Mijnsen was Goswin betrokken bij de interne bedrijfsprocessen hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot zijn aanstelling als directeur. In die hoedanigheid kan hij zich nog meer concentreren op de bedrijfsvoering. Goswin blijft echter ook als adviseur bij de projecten betrokken waarbij hij zijn kennis van innovatieve bestekken, systems engineering, maar ook de bediencentrales van droge en natte infra kan inzetten.

"De uitvoering van veelsoortige projecten alsook de taakstelling binnen ons bureau bieden mij alle uitdaging die men kan wensen," is nog steeds actueel. De accenten zijn inmiddels wel iets verlegd, maar de uitdaging is alleen maar toegenomen.