Mijnsen is een ingenieursbureau met 25 jaar ervaring in systeem- en installatietechnische oplossingen voor de Openbare Ruimte. Vanuit deze kennis en ervaring adviseren wij onze opdrachtgevers in een steeds complexer wordende wereld. Voor veel hedendaagse uitdagingen worden oplossingen gezocht in de techniek, die in constante verandering is.

Geen uitdaging
is te groot.

Geen weg
is te moeilijk.

Geen water
is te diep.

Geen brug
is te ver.

Meer

Meer dan 25 jaar ervaring

Mijnsen is een ingenieursbureau, dat een jarenlange ervaring heeft met het bedenken van systeem- en installatietechnische oplossingen voor de Openbare Ruimte. Met deze basis adviseren wij onze opdrachtgevers in een steeds complexer wordende wereld. Voor veel hedendaagse uitdagingen worden oplossingen gezocht in de techniek, die ook nog eens zeer snel vernieuwd.

Bij belangrijke thema’s zoals Energietransitie, Duurzaamheid en Smart oplossingen kunt u rekenen op onze kennis, ervaring en daadkracht. Onze technisch specialisten adviseren u bij het maken van toekomstvaste beleidskeuzes. Door een integrale benadering van techniek en haar omgeving kan het verschil worden gemaakt. Niet het enkel toepassen van beschikbare technieken maar het op een gestructureerde wijze inzetten van techniek als middel om de vaak complexe vraagstukken aan te pakken.  Als u als Beheerder van Openbare Ruimte nadenkt over een installatietechnische of besturingstechnische oplossing dan kunnen wij voor u deze techniek beheersbaar maken.

Mijnsen

Ingenieurs

Mijnsen is een ingenieursbureau. Onze basis, en die van onze medewerkers, ligt in ingenieursschap. Afkomstig uit verschillende werkvelden, is elk van onze medewerkers in diverse specialistische vakgebieden inzetbaar.

Advies

Vanuit de jarenlange ervaring die onze mensen hebben uit het werkveld, nemen velen van hen nu een adviserende positie in. Zo adviseren wij opdrachtgevers, zoals overheden of waterschappen, maar ook opdrachtnemers zoals grote aannemers, over technische benodigdheden van verschillende projecten.

Technisch Management

Enkele van onze medewerkers leiden als technisch manager een project technisch in goede banen door de technici in een projectteam aan te sturen.