Nieuwe sluis Terneuzen

Ontwerp maken voor EI&A delen

Foto: Rijkswaterstaat

Hieraan werkten:

Het is geweldig om dagelijks de veranderingen te zien op het sluizencomplex, met het vooruitzicht dat in 2024 het eerste schip door de Nieuwe Sluis kan varen.

Goswin Janssen

Aanleiding

De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen via het Kanaal Gent-Terneuzen. Bovendien neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt.

Onze rol

Mijnsen is onder andere betrokken geweest bij het opstellen van de vraagspecificatie eisen (VSE) voor ondersteunende installaties van de zeesluis. Dit omvatte het creëren van een objectenboom volgens de bestaande eisen, waarbij systeemeisen volgens de Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) werden gebruikt voor de VSE. Hierbij werd een Relatics-structuur aangemaakt en werden de eisen gekoppeld. De objectenboom bestond uit een reeks technische objecten. Het werk werd uitgevoerd door een klein kernteam vanuit Mijnsen om de effectiviteit hoog te houden. De ondersteunende werkzaamheden voor de deelvragen werden door andere medewerkers uitgevoerd. Daarnaast heeft Mijnsen ondersteunende diensten geleverd voor EI&A-onderdelen zoals energievoorziening, bedieningssysteem, besturingssysteem, veiligheidssysteem en communicatiesysteem tijdens het Voorontwerp (VO) en het Definitief Ontwerp (DO).

477
Meter lang
55
Meter breed
16.44
Meter diep

Uitkomst

De geleverde diensten door Mijnsen hebben gediend als basis voor de technische randvoorwaarden van de VSE, VO en DO. Deze input is essentieel voor de aannemer/onderaannemer om het uitvoeringsontwerp (UO) te kunnen uitwerken, wat uiteindelijk zal leiden tot de realisatie van de sluis.

“”

Hieraan werkten:

Meer projecten