Erik van den Elsen

Senior Ingenieur

Erik heeft meer dan 25 jaar ervaring in het vakgebied Industriële Automatisering.

Meer
Projecten waaraan Erik werkte.

In de eerste jaren van zijn carrière was hij als programmeur van PLC en SCADA systemen actief. Al snel groeide hij door en stelde Programma's van Eisen, bestekken en Functionele Ontwerpen op. Zo heeft hij voor een nieuwe fabriek van CNC in Moerdijk, voor een omvang van 14.000 I/O de diverse functionele specificaties van alle deelsystemen opgesteld, door programmeurs laten uitvoeren en de in bedrijfstelling daarvan gecoördineerd. Vanaf 1995 begeleidt hij als project manager Industriële Automatiseringsprojecten in diverse disciplines, zoals maritieme systemen, farmaceutica, productielijnen, Industriële IT projecten, zand- en grindwinning, transportinstallaties, rioolwaterzuiveringsinstallaties en bruggen en sluizen. Binnen de farmaceutica ontwikkelde hij functionele-, technische- en testdocumenten volgens de GAMP methodiek. Binnen de "natte" infrastructuur heeft hij onder andere gewerkt als adviseur/projectleider aan beweegbare bruggen en sluizen zoals de Grevelingenbrug en -sluis, de vier stadsbruggen in Zwolle, de Spooldersluis en de Roggebotsluis. Erik is een sterke analyticus met gevoel voor detail en volledigheid die gecontroleerd, gefaseerd en gedreven complexe documenten kan samenstellen.

"Elk probleem is altijd oplosbaar"

Daarnaast heeft Erik zich ontwikkeld tot een ervaren project- en contractbegeleider en -beheerser met diepgaande kennis van ontwerpmethodieken, contractvormen, contractbeheersing en kwaliteitsborging binnen de realisatie. Erik is altijd op zoek naar uitdagingen waarin complexe ideeën of wensen moeten worden omgezet naar concreet uitvoerbare en beheersbare plannen.