Brug Eastermar

Ingenieursdiensten voor groot onderhoud van Brug Eastermar in Fryslân.

De brug bij Eastermar.

Hieraan werkten:

Korte communicatielijnen binnen de organisatie en tussen betrokken partners zijn essentieel voor het efficiënt opzetten van het bruikbare bestek.

Noud Brouwer

Aanleiding

Het lijkt erop dat er een behoorlijke evolutie heeft plaatsgevonden sinds de bouw van de beweegbare brug in Tytsjerksteradiel in 1961. Het veranderende verkeerslandschap en de vooruitgang in technologie hebben geleid tot de noodzaak van groot onderhoud en modernisering door bediening op afstand. Jaren geleden is de brugwachter ter plaatse vervangen door een Rijkswaterstaat bedienaar “op afstand” in de bedienpost Schuilenburg. De gemeente wil Brug Eastermar nu laten bedienen door de provincie Fryslân, vanuit een moderne bediencentrale in Leeuwarden.

Onze rol

Mijnsen is hierbij betrokken geweest voor het maken van het ontwerp en het bestek voor de elektrotechnische en industriële automatiseringsuitrusting van de beweegbare brug.

1
Deelbestek
92
Pagina’s
185
Verwijzingen naar bijlagen

Uitkomst

Middels het algemene bestek en deelbestekken wordt een aannemer gecontracteerd voor het uitvoeren van het Groot onderhoud. In het algemene bestek zijn de algemene zaken opgenomen die betrekking hebben op het werk, evenals de civieltechnische werkzaamheden. Een van de twee deelbestekken beschrijft specifiek de werkzaamheden voor de elektrotechnische uitrusting van de Brug Eastermar. In dit deelbestek zijn de voorbereidende werkzaamheden, demontage werkzaamheden, levering en montagewerkzaamheden beschreven, evenals de omschrijving van het softwarematige deel. Samen met de aangeleverde materiaallijsten en andere gegevens van de Opdrachtgever vormt dit een compleet deelbestek. De gegevens uit dit deelbestek dienen als leidraad voor de aannemer om het Groot onderhoud voor de beweegbare brug uit te voeren, met de aansluiting op de bedienpost it Swettehûs in Leeuwarden.

“Noud is breed georiënteerd, zeer vakkundig ingesteld en denkt altijd in oplossingen en niet in problemen. ”

Anne Jan Breimer

Technisch Manager

Hieraan werkten:

Meer projecten