Groot onderhoud stuwen

Vervanging van de lier installatie en nieuwe kraanwagen met nieuwe besturing, bediening en veiligheid voor het strijken en zetten van de poirée schuiven en de brugdelen.

De sluis in Roermond (2021)

Hieraan werkten:

De renovatie zorgt een ruime blik op nieuwe innovaties binnen de techniek. Bovendien biedt het verkennen van nieuwe innovaties de mogelijkheid om expertise op te bouwen en voorbereidt te zijn op nieuwe ontwikkelplannen.

Berry van de Crommert

Aanleiding

Het is duidelijk dat er voor bepaalde Maasstuwen een kritieke fase nadert waarin ze het einde van hun levensduur bereiken. Hierdoor ontstaan risico's met betrekking tot de veiligheid en beschikbaarheid (betrouwbaarheid), vooral tijdens regulier onderhoud. Om deze risico's te beheren en de veiligheid en betrouwbaarheid van de stuwen te waarborgen gedurende de overbruggingsperiode tot de volledige vervanging ervan, is het verstandig om de lier- en kraaninstallaties te vernieuwen. Op die manier kunnen potentiële problemen worden aangepakt en kan de operationele continuïteit worden gewaarborgd totdat de stuwen uiteindelijk volledig worden vervangen.

Onze rol

Als adviseur voor techniek binnen het IPM-projectteam draagt Mijnsen verantwoordelijkheid voor elektrotechnische (E) en industriële automatisering (IA) vraagstukken. Dit omvat het zorgdragen voor technische aspecten en het bieden van advies om ervoor te zorgen dat de elektrotechnische en automatiseringssystemen van het project voldoen aan de gestelde eisen en normen. Kortom, Mijnsen fungeert als een technisch adviseur die ervoor zorgt dat de elektrotechnische en automatiseringsaspecten van het project correct worden behandeld en geïmplementeerd binnen het IPM-projectteam.

1
Kraanwagen
1
Lier

Uitkomst

Terwijl de uitvoering van de renovatie bij één stuw aan de gang is, worden bij de andere stuw voorbereidingen getroffen, zoals het verzamelen van materiaal gegevens, het plannen van de werkzaamheden en het coördineren van personeel en middelen. Tegelijkertijd wordt bij de derde stuw het ontwerp van de renovatie getoetst, waarbij mogelijke problemen worden geïdentificeerd en opgelost voordat de uitvoering begint.

“Berry en Erik zijn deskundige en zeer fijne medewerkers. Voelt als echt collega’s en niet als inhuur.”

• Ron Keijsers

Technisch Manager

Hieraan werkten:

Meer projecten