Advies machineveiligheid

Waarborgen van de veiligheid van beweegbare kunstwerken van Rijkswaterstaat.

De Krammersluizen

Hieraan werkten:

De machinerichtlijn en de aanstaande machineverordening op een juiste wijze hanteren, is een goede manier om incidenten met slachtoffers op een beweegbaar kunstwerk te voorkomen.

Noud Brouwer

Aanleiding

Rijkswaterstaat heeft vele honderden beweegbare kunstwerken in beheer. Een beweegbaar kunstwerk moet veilig zijn voor de gebruikers. Je wilt ongevallen voorkomen. Een beweegbaar kunstwerk is een machine en moet vanaf de ingebruikname aan de machinerichtlijn voldoen. Voor nieuwe machines is dit vanzelfsprekend. Rijkswaterstaat spant zich in om ook bestaande machines machineveilig te maken en aan de machinerichtlijn of de aanstaande machineverordening te laten voldoen.

Onze rol

Sinds 2013 lid van het expertteam Machineveiligheid, een centraal team van machineveiligheidsdeskundigen. Dit team is voor alle projecten van Rijkswaterstaat met beweegbare kunstwerken in de scope gesprekspartner en geeft projecten en beheerders advies op het gebied van machineveiligheid. Qua proces, door het ontwikkelen van hulpmiddelen zoals kaders, stappenplannen of standaardrisicobeoordelingen. Maar ook door de beantwoording van vragen die bij de medewerkers leven. Sinds begin 2024 is het expertteam opgegaan in een community of practice machineveiligheid.

20
Projecten

Uitkomst

Rijkswaterstaat gaat beter dan voorheen om met Machineveiligheid. Tientallen projecten hebben aangetoond, dat machines die zij gewijzigd hebben, veilig zijn.

“Erg ervaren en betrokken projectcollega ”

Robin Koerse

Technisch Manager

Hieraan werkten:

Meer projecten