Verkeers Regel Installaties

De werkzaamheden, die wij uitvoeren aan Verkeers Regel Installatie's (VRI's), omvatten diverse fasen van het project, onder andere functionele eisen opstellen, ontwerp en begeleiding van de uitvoering en realisatie. Mijnsen heeft uitgebreide kennis en ervaring met VRI's, de daarbij benodigde data-verbindingen en aansluiting op de VRI-centrale.

Projecten in dit vakgebied

No items found.