Vacature
20 uur

Contractadviseur Ijssel, Rijntakken en Maas

Ben jij onze contractadviseur binnen RWS? Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 

Over de functie

Onze uiterwaarden zijn cruciaal voor de bescherming van 4 miljoen mensen tegen hoogwater, voor ecologisch gezonde rivieren en als leefgebied voor planten en dieren met grote biodiversiteit. Dit vraagt om goed beheer en onderhoud. Vanuit zijn kerntaken is Rijkswaterstaat hiervoor verantwoordelijk. We hebben een onderhoudsopgave in een gebied van 67.000 ha, langs 1.200 kilometer oever. Een heel divers gebied dat een opeenstapeling van werkzaamheden kent. Een gebied met zo’n 15.000 actoren, naast de vele gebruikers van het rivierengebied. De aard van de onderhoudswerkzaamheden is relatief eenvoudig, maar de werkwijze om te komen tot een gedragen beeld wat nodig is en de uitvoering daarvan, is dat niet. Mede onder invloed van natuurlijke dynamiek is het onderhoud verre van statisch. Het onderhoud van de uiterwaarden is daarom complex te noemen, in de zin dat niet duidelijk is wat, waar, wanneer moet gebeuren. Het is daarom noodzakelijk om te kunnen anticiperen op niet voorziene zaken zonder een te grote administratieve belasting. Het onderhoudswerk is in drie percelen verdeeld: IJssel, Rijntakken en Maas. Het geheel wordt door een kernteam van RWS aangestuurd dat werkt volgens het Integraal Projectmanagementmodel (het IPM-model). Voor ondersteuning van de discipline inkoop- en contractmanagement zijn we op zoek naar een contractadviseur. Bij aanbesteding was het contract nog niet definitief, samen met opdrachtpartner werken we deze uit tot een evenwichtige overeenkomst. Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de jaarlijkse opgave uitgewerkt en vastgesteld. De overeenkomsten worden opgesteld vanuit het DOEN-gedachtegoed, waarbij, Maximale Klantwaarden, Werken vanuit de Bedoeling, Optimale Samenwerking, Eerlijk Geld voor Eerlijk Werk en Leren als waarden hanteren. De contractvorm en aanpak zijn nieuw. We gaan samen aan de slag om, ervaring op te doen, te leren, te ontwikkelen en een avontuur aan te gaan. Samen met je collega’s, ben je verantwoordelijk om het beheer en onderhoud van de uiterwaarden gestalte te geven. Als contractadviseur assisteer jij de contractmanagers bij de contractvoorbereiding, -aanbesteding en -uitvoering. De taken van de adviseur contracten bestaan o.a. begeleiden van uitvoering van de overeenkomst, inhoudelijke bijdrage leveren aan het tot stand komen van de contracten, bijdrage leveren en coördineren van de contractbeheersing en daarmee zorgdragen voor rechtmatigheid van betalen. Het zwaartepunt zal liggen bij het verrichtten van administratieve handelingen ten behoeve van informatievoorziening in RWS systemen (o.a. SAP, CONNECT en GRIP), de contractbeheersing en kwaliteitsborging van onze werkzaamheden. Je zorgt voor traceerbaar administreren van contractwijzigingen, opstellen prestatieverklaringen en let op opvolging van relevante acties voor contractmanagement. Je draagt actief bij aan het verbeteren en optimaliseren van processen op ons vakgebied. Je stuurt op kwaliteitsborging en deelt actief kennis en ervaringen binnen het team. Je zorgt dat de PDCA-cyclus wordt toegepast en dat verbeteringen worden aangestuurd. Je draagt eraan bij dat Rijkswaterstaat als een kundige, aanspreekbare, benaderbare en betrouwbare partner wordt ervaren. Voor jou is geen werkdag hetzelfde. Het ene moment zit je in een overleg over bijvoorbeeld de contractbeheersing, aanbestedingsprocedures of wijzigingsprocessen. Het andere moment werk je dashboards bij of controleer je de termijnbetalingen. Deze afwisselende werkzaamheden maken dat je je ook fysiek door je werkomgeving heen beweegt. Zo werk je vandaag digitaal vanuit thuis, morgen schuif je aan bij het bureau van een collega in Arnhem of Den Bosch.

Zo ziet je dag er uit

Je bent analytisch sterk, nauwkeurig in je werk en weet zelfstandig jouw taken uit te voeren. Je bent een teamspeler, bereidt om uit te helpen waar mogelijk en vindt het leuk om te plannen en organiseren. Je hebt respect voor je collega’s en onze opdrachtnemers. Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen, begrijpt wat er binnen een organisatie speelt en kunt daarop inspelen. Je bent bereid om interne cursussen en leersessies te volgen, om nieuwe ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat te kunnen toepassen.

Over jou

Eisen

Wensen

Wat wij bieden

Wil jij een nieuwe uitdaging aangaan of gewoon een andere werkkring en wil jij deze functie gaan invullen,
dan willen we graag met jou in contact komen. Ook als je je enkel wilt oriënteren zijn wij natuurlijk altijd bereid om je vragen te beantwoorden.

Contact