Verkeers Regel Installatie's (VRI's)


De werkzaamheden, die wij uitvoeren aan Verkeers Regel Installatie's (VRI's), omvatten diverse fasen van het project, onder andere functionele eisen opstellen, ontwerp en begeleiding van de uitvoering en realisatie. 

Mijnsen heeft uitgebreide kennis en ervaring met VRI's, de daarbij benodigde data-verbindingen en aansluiting op de VRI-centrale.

Uitgevoerde projecten

2016-2018
Opstellen van RAW contracten voor alle nieuwe of te renoveren VRI's van de provincie Gelderland.
2015
Ontwerpwerkzaamheden voor tussenfase en eindfase Verkeersregelinstallatie N224-A12 nabij Oosterbeek in opdracht van Heijmans.
2014
VRI's parallelstructuur A12 Gouda: Hardware ontwerp van een 6-tal VRI's voor project Parallel-Structuur A12 nabij Gouda (Provincie Zuid-Holland). Opdrachtgever: Heijmans.
2012 - 2013
Het opstellen van een prestatiebestek voor beheer en onderhoud van Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.
2012
Advies, ontwerp en RAW-bestek voor het vervangen van Openbare Verlichting en de aanleg van een Verkeersregelinstallatie op de N242 te Heerhugowaard voor Provincie Noord-Holland
2011 - 2012
Begeleiden realisatie Verkeersmanagement systeem op de Ring Zwolle, A28 en N35 voor RWS, provincie Overijssel en gemeente Zwolle. Betreft: Toetsen documenten en producten van de opdrachtnemer en bijwonen overleggen en testen (FAT en ISAT), opstellen toetsrapporten. De te realiseren, aan te passen en te koppelen systemen: reistijdinwinsysteem, route informatie panelen, parkeerverwijssysteem en verkeersregelinstallaties.
2010 - 2011
Opstellen vraagspecificatie voor Europese aanbesteding van een Dynamisch Verkeersmanagement systeem op de Ring Zwolle, A28 en N35 voor RWS, provincie Overijssel en gemeente Zwolle. Betreft: Opstellen vraagspecificatie (UAV-GC) deel 1 conform systems engineering, Vraagspecificatie deel 2, annexen en het systeemontwerp voor het realiseren, aanpassen en koppelen van een reistijd inwinsysteem, dynamische route-informatie panelen, parkeerverwijssysteem en verkeersregelinstallaties.
2008
Opstellen programma van eisen voor Europese aanbesteding van dynamische stadsafsluiting gemeente Roosendaal
2007
Het opstellen van de functionele eisen (D&C) voor VRI's en OV bij aanpassing afrit A28 - Hogeweg , viaduct en onderliggend wegennet in directe omgeving in opdracht van gemeente Amersfoort.
2004 - 2011
Vanaf 2004 verrichten wij advies- en ontwerpwerkzaamheden, werkvoorbereiding en directievoering op het gebied van Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties in opdracht van Ziut.