Opleidingen

Bent U werkzaam in de infrastructuur of wegenbouw ? Heeft U te maken met projecten, waarin DVM-systemen voorkomen ? Bent U in een projectteam belast met planning, voorbereiding, uitvoering of onderhoud ? Wilt U meer inzicht in de opbouw, werking en samenhang van een DVM-systeem ? 

Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V. biedt sinds 1 september 2010 de mogelijkheid voor het volgen van opleidingen op gebied van DVM-systemen. Onze cursusleiders hebben specialistische én praktische kennis van DVM-systemen. 

Wij kunnen voor U een Basiscursus DVM-systemen verzorgen, met de volgende onderdelen:

  • Introductie DVM-systemen;
  • Module Verkeerssignalering;
  • Module CCTV;
  • Introductie Spitsstroken;
  • In de toekomst zullen nog andere opleidingsmodules ontwikkeld worden.

Medewerkers, werkzaam in de uitvoering van projecten, weten vaak prima hoe ze een nieuw DVM-systeem (bijvoorbeeld een wegkantstation of camera) lokaal moeten installeren. Maar juist de samenhang, interactie en afhankelijkheden van de totale integrale keten zijn vaak lastig om te doorzien. In onze Basiscursus DVM-systemen wordt dit op een heldere manier inzichtelijk gemaakt, zodat U een beter begrip krijgt, dat U direct praktisch in Uw eigen project kunt toepassen. De Basiscursus geeft U inzicht in de opbouw en werking van moderne DVM-systemen. De complexe samenhang van alle systeemcomponenten wordt op een heldere manier inzichtelijk gemaakt. U leert wat de invloed en samenhang zijn van systeemcomponenten op het gehele systeem. Naast de fysieke uitvoeringsvormen, krijgt U kennis van de verschillende soft- en hardwareonderdelen. Ook leert U welke instanties betrokken zijn bij de voorbereiding en totstandkoming van een DVM-systeem. U leert hoe verkeerssignalering werkt en hoe het beeld van een camera buiten langs de weg uiteindelijk vertoond wordt op de VideoWall. Interessant onderdeel in de cursus is de rol, functie en werking van de Verkeerscentrale, het kloppend hart van menig DVM-systeem. U bent in staat het vakjargon, de vele afkortingen en de toegepaste terminologie te gebruiken. 

Alle opleidingen worden afgesloten met een samenvatting en evaluatie en bij actieve deelname kunnen de deelnemers een certificaat behalen. Enkele van de door eerdere deelnemers gemaakte opmerkingen over de cursus zijn: "blij met initiatief voor een dergelijke cursus", "als basiscursus zeer goed" en "ik ga graag naar een vervolgcursus". 

Er zijn regelmatig cursusdagen gepland op diverse locatie's, neem contact met ons op voor de eerstvolgende datum. De opleidingen vinden doorgang bij voldoende belangstelling. desgewenst en in overleg is het ook mogelijk, om de opleidingen in-company te verzorgen. 

Via ons inschrijf-formulier kunt U zich direct aanmelden voor een cursus. Tevens kunt U hier de cursus-voorwaarden downloaden. 

Neemt U eens geheel vrijblijvend contact op met Edwin Wendrich voor een aanbod op maat.