Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

De werkzaamheden, die wij uitvoeren aan Dynamisch Verkeersmanagement systemen, omvatten alle fasen van het project: ontwerp, realisatie, integratie in de verkeerscentrale, FAT, SAT, i-SAT, en onderhoud. 

Mijnsen heeft kennis en ervaring met de meest uiteenlopende DVM-systemen, zoals de MTM verkeerssignalering, spitsstroken, CCTV, DRIP's, TDI's, DOV, enzovoort. 

Tevens hebben wij kennis van de communicatie en transmissie tussen de systemen buiten, en de verkeerscentrale. 

Wij bschikken over een uitgebreid netwerk van contacten binnen en buiten Rijkswaterstaat.

Uitgevoerde projecten

2015 - heden
Assistent contractmanager / contractspecialist / toetscoördinator: Het adviseren bij systeemgerichte contractbeheersing van het infrastructurele project N31 Traverse Harlingen (D&C, UAV-gc 2005). In opdracht van de Alliantie Rijkswaterstaat / Provincie Friesland / Gemeente Harlingen.
2015 - heden
Transitiemanager DBFM-contract A12 Veenendaal - Ede - Grijsoord: Verbreding 2x2 naar 2x3 rijstroken. Betreft: Afstemming transities en DVM-technische werkzaamheden met RWS Verkeerscentrale, RWS District, Provincie Gelderland en overige stakeholders. Uitgevoerd in opdracht van Heijmans Integrale Projecten.
2015
DVM-systemen A27 Hooijpolder - Houten: Inventariseren van de benodigde aanpassingen en uitbreidingen van de DVM-systemen op de A27 Hooijpolder - Houten, en opstellen van een raming, in verband met de verbreding van de weg van 2 x 2 naar 2 x 4 rijstroken, en de aanleg van extra kunstwerken. Afstemming met RWS. In opdracht van Antea.
2015
Ontwerpwerkzaamheden voor tussenfase en eindfase Verkeersregelinstallatie N224-A12 nabij Oosterbeek, in opdracht van Heijmans.
2014 - heden
Project Parallelstructuur A12, Extra Gouwe Kruising en de Moordrechtboog: In opdracht voor Heijmans Wegen BV, Grote projecten te Rosmalen. Betreft: Projectbeheersing conform systeemgerichte contractbeheersing voor de engineering van DVM (elektro) systemen: Beheer database Relatics, opstellen van uitvoeringsplannen, transitieplan, documentenplanning, uitvoeringsplanning, e.d. Project coördinatie en werkvoorbereiding voor de engineering van DVM (elektro) systemen.
2014 - 2015
A12 Veenendaal - Ede - Grijsoord: Lead engineer DVM-deel DBFM-contract verbreding A12 van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Ondersteuning en advies ontwerp- en realisatieteam op gebied van Systems Engineering, verificatie en validatie, werkplannen en transities. Uitgevoerd in opdracht van Heijmans Integrale Projecten.
2014 - 2015
Combiplan Nijverdal / Salland Twente Tunnel: Technisch Adviseur / Test Analist, in opdracht van RWS GPO.
2014
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen: Adviseur DVM-systemen en Openbare Verlichting binnen het project-team van Rijkswaterstaat voor het project A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen. D&C-contract met Systems Engineering, met inrichting conform het IPM-model. In opdracht van Rijkswaterstaat Oost Nederland.
2014
VODK Zuid Nederland: DVM-adviseur binnen het project-team van Heijmans voor het project VODK (Vast Onderhoud DVM Ketens) Zuid Nederland. Contract volgens Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) met Systems Engineering (SE). Advisering ten behoeve van inrichting van processen binnen Heijmans, en het verzorgen van opleidingen op DVM-gebied (Basiscursus DVM-systemen en Cursus Systemen in de Verkeerscentrale). In opdracht van Heijmans.
2014
VRI's parallelstructuur A12 Gouda: Hardware ontwerp van een 6-tal VRI's voor project Parallel-Structuur A12 nabij Gouda (Provincie Zuid-Holland). Opdrachtgever: Heijmans.
2013 - 2015
Assistent contractmanager en contractspecialist voor projecten N31 Traverse Harlingen en Knooppunt Joure (A6/ A7): Het opstellen en aanbesteden van twee D&C contracten (UAV-GC 2005) voor twee grote infrastructurele projecten, te weten N31 Traverse Harlingen en A6/A7 Knooppunt Joure. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Alliantie Rijkswaterstaat / Provincie Friesland / Gemeente Harlingen en gemeente De Friese Meren.
2013 - 2015
MTM N15 Maasvlakte: DVM-adviseur binnen het project-team van Heijmans voor het project MTM N15 Maasvlakte. Contract volgens Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) met Systems Engineering (SE). In opdracht van Heijmans.
2013
A12 Plusstrook Woerden - Gouda: Adviseur CCTV en DVM, in opdracht van RWS GPO.
2012 - 2013
Project adviseur (UAV, SCB, SE) voor de realisatie van dynamische weegpunten (Weigh-in-Motion) op autosnelwegen in opdracht van Ministerie Infrastructuur & Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij BAM Infratechniek Mobiliteit
2012
Ondersteuning als specialist DVM bij MNO Wegen t.b.v. project voor aansluiting van de N201 op rijksweg A4 en een nieuwe parallelstructuur voor de A4. Ondersteuning bij opstellen (deel)werkplannen en verificatieplannen en 2e lijns keuring van de uitvoeringsontwerpen.aste aansluiting van de N201 op rijksweg A4 en een nieuwe parallelstructuur voor de A4. Het Werk betreft o.a. verkeerssignalering, DRIPs, energievoorziening, WIM, OVL en trajectcontrole.
2012
Opstellen vraagspecificaties voor 21 bermDRIPs op het onderliggende wegennet voor provincie Utrecht. Opstellen vraagspecificatie functionele en technische eisen, vraagspecificatie proces en annexen t.b.v. de Europese aanbesteding van 21 bermDRIPs en de daarvoor benodigde transmissie en aansturing vanaf zowel de regiodesk van RWS als vanaf de provinciale verkeerscentrale.
2012
Uitwerken projectering en voorontwerp DVM- en DOV-installaties voor inschrijving project omlegging A9 Badhoevedorp in opdracht van design joint-venture Oranjewoud-Tauw.
2011 - 2012
Advisering en configuratie in MSS-tabellen van de camera's en tijdelijke vluchthavenaanwezigheidsdetectie op de toeleidende wegen van tunnel A2 Leidscherijn in opdracht van Imtech Infra.
2011 - 2012
Begeleiden realisatie Verkeersmanagement systeem op de Ring Zwolle, A28 en N35 voor RWS, provincie Overijssel en gemeente Zwolle. Betreft: Toetsen documenten en producten van de opdrachtnemer en bijwonen overleggen en testen (FAT en ISAT), opstellen toetsrapporten. De te realiseren, aan te passen en te koppelen systemen: reistijdinwinsysteem, route informatie panelen, parkeerverwijssysteem en verkeersregelinstallaties.
2011 - 2012
DVM-adviseur binnen het projectteam van Rijkswaterstaat voor het project A50 Ewijk - Valburg, een D&C contract volgens de UAV-GC. Contract met Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) in opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur.
2011 - 2012
Vast Onderhoud DVM Ketens (VODK) Verkeerscentrale Noord Oost Nederland: Ondersteunen en adviseren van de contractmanager/ manager projectbeheersing en toetscoördinator voor de beheersing van het meerjarige contract "vast onderhoud DVM-ketens" op basis van Systeemgerichte Contract Beheersing. Opstellen contractbeheersingsplan, opstellen toetsplan op basis van risicomanagement, beheer UR-SCB tool en het afnemen van systeem-, product- en procestoetsen bij aannemer VODK in overleg met de Lead Auditor. In opdracht van Rijkswaterstaat Oost Nederland.
2011
Het uitwerken van het complete uitvoeringsontwerp (UO) voor de realisatie van diverse DVM-systemen op de Pleijroute A325 / N325. Mede inhoudende MTM-2 verkeerssignalering, IM-camera's, (Berm-) Drip's, portalen, voeding, glasvezelinfrastructuur, transmissie. Uitgevoerd in opdracht van BAM Mobiliteit / Van den Berg Infrastructuren.
2011
Omgevingsadviseur Verkeer RWS Noord-Brabant. Het realiseren van minder hinder bij werk in uitvoering door middel communicatie, risico- en procesbewaking van het kunstwerkencontract 2011 en asfaltcontract 2011 voor het variabel onderhoud in de provincie Noord-Brabant.
2010 - 2011
Opstellen vraagspecificatie voor Europese aanbesteding van een Dynamisch Verkeersmanagement systeem op de Ring Zwolle, A28 en N35 voor RWS, provincie Overijssel en gemeente Zwolle. Betreft: Opstellen vraagspecificatie (UAV-GC) deel 1 conform systems engineering, Vraagspecificatie deel 2, annexen en het systeemontwerp voor het realiseren, aanpassen en koppelen van een reistijd inwinsysteem, dynamische route-informatie panelen, parkeerverwijssysteem en verkeersregelinstallaties.
2010 - 2011
Spitsstrook A9 Alkmaar - Uitgeest (Spoedwet pakket C). Opstellen van de instrumentatielijst, MSS-tabel met de configuratie van spitsstrooksystemen (incl. DOV) en de schakelschema's van betreffende bedieningssequenties van de spitsstrook objecten. Uitvoeren van de coördinatie tijdens de Integrale Site Acceptance Test (ISAT) in de VC Noord-West Nederland in opdracht van Heijmans Technische Infra.
2010
Opstellen Handboek Verkeerscentrales deel 1 voor RWS. Betreft: Opstellen van het landelijke Handboek Verkeerscentrales deel 1, waarin de organisatie van de regionale verkeerscentrales is beschreven en waarin de processen zijn beschreven voor transities in de verkeerscentrales, per afdeling in de verkeerscentrale.
2010
Opstellen vraagspecificatie voor Europese aanbesteding van diverse DVM installaties op de A325 en de N325 voor de provincie Gelderland/ Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Betreft: Opstellen vraagspecificatie (UAV-GC) deel 1 conform systems engineering, Vraagspecificatie deel 2, annexen en de concept ontwerpen voor projectering van o.a. verkeerssignalering en dynamische route informatie panelen.
2010
Uitgebreide detailadvisering over systemen en processen in de verkeerscentrale, bij het opstellen van de vraagspecificatie ten behoeve van een D&C-contract op basis van de UAV-GC, inclusief het opstellen van bijlagen voor de uitbreiding / verbouwing / aanpassing / vernieuwing van de verkeerscentrale Noord- en Oost Nederland. Uitgevoerd in opdracht van Royal Haskoning.
2010
Uitwerken van de configuratie van de dynamische openbare verlichting (DOV) als uitbreiding van de spitsstrooktabellen A12 Gouda-Zoetermeer in opdracht van Imtech Infra.
2010
Verkeerskundig onderzoek van problemen in de werking van het hoogtedetectie systeem van de tunnels in de A73 in opdracht van Rijkswaterstaat dienst infrastructuur.
2009 - 2010
Opstellen vraagspecificaties en ontwerpen DVM voor wegverbredingen en spitsstroken (spoedwettrajecten) in Noord-Brabant en Limburg (project SUBLIEM), voor Rijkswaterstaat. Betreft: Projectleiding voor DVM-deel van contractdocumenten en onderliggende documenten (conform methodiek Systems Engineering). Opstellen vraagspecificaties en DVM ontwerpen, aansturen teamleden (MDM), afstemming met overige disciplines en diverse afdelingen binnen Rijkswaterstaat.
2009
Uitwerken en vastleggen configuratie van de DVM- en MSS-systemen ten behoeve van de plusstroken A12 Gouda-Zoetermeer in opdracht van Imtech Infra.
2008 - 2010
Adviseren, toetsen en ondersteunen bij ontwerptraject van aquaduct en kunstwerken in N57 te Zeeland, in opdracht van Bakker Sliedrecht
2008
Engineering van de signalering en monitoring m.b.t. het project grootonderhoud RW A7, tracé Purmerend - Den Oever in opdracht van Heijmans Infra
2008
Opstellen programma van eisen voor Europese aanbesteding van dynamische stadsafsluiting gemeente Roosendaal
2007 - 2008
Begeleiding pilot centrale aansturing van dynamisch openbare verlichting RW A1 (traject Apeldoorn - Deventer) door Centrale VerlichtingsApplicatie (CVA) in opdracht van RWS Oost-Nederland
2007 - 2008
Engineering voedingsvoorzieningen op diverse trajecten met implementatie van Protec beveiligingen bij hoge aanraakspanningen in een TT-stelsel, uitvoeren berekeningen voor aanraakspanningen m.b.v. netberekeningsprogramma Gaia 4.0.5. in opdracht van Heijmans Infra.
2007
Het opstellen van de functionele eisen (D&C) voor VRI's en OV bij aanpassing afrit A28, viaduct en onderliggend wegennet in directe omgeving in opdracht van gemeente Amersfoort.
2007
Uitvoeren toets op concept contractdocumenten NHX-77575 EM-installaties Westrandweg in opdracht van Horvat & Partners
2007
Uitvoeren toets op concept documenten "Anders Betalen voor Mobiliteit" opgesteld door RWS AGI, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in opdracht van Horvat & Partners.
2006
Implementatie-coördinatie ICT-delen bij realisatie spitsstroken A1 en A50. Betreft: Systeemintegratie wegkantsystemen MTM, CCTV, Vluchthaven Aanwezigheidsdetectie, Dynamisch Openbare Verlichting èn systemen in Verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland. Schrijven testdocumenten, uitvoeren coördinatie van de Integrale SAT en bewaken afhandeling bevindingen uit de Integrale SAT. Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland.
2006
UAV-gc contract voor de realisatie van 5 stuks Dynamische en Grafische Route Informatiepanelen (DRIP's en GRIP's) Betreft: Opstellen vraagspecificatie en acceptatieplan conform Systems Engineering en opstellen uitvoeringsraming. Opdrachtgever: Onderaanneming van Oranjewoud (in opdracht van Provincie Noord-Brabant).
2005 - 2011
Directievoering en advisering bestek BDD-7439 Verkeerstechnische en Tunneltechnische Installaties van Roertunnel en Tunnel Swalmen gelegen in de A73 in opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur.
2005 - 2011
Het beheren van de diverse transmissie- en CCTV-systemen, zowel binnen in de Verkeerscentrale Noord- en Oost Nederland als buiten langs het hoofdwegennet in het gehele beheersgebied Noord- en Oost Nederland. Begeleiden en ondersteunen van projecten op het gebied van b.v. MTM-2 verkeerssignalering, Monitoring, (IM-) camera's, DRIP's, TDI's, spitsstroken, met daarin transmissie en CCTV-systemen, bij het aansluiten op en integreren met de verkeerscentrale.
2005 - 2009
UAV-gc contract voor de realisatie van 4 DRIP's ten behoeve van A30. Betreft: Opstellen vraagspecificatie en acceptatieplan conform Systems Engineering. Opstellen uitvoeringsraming. Begeleiding uitvoering/ realisatie. Opdrachtgever: Onderaanneming van Oranjewoud in opdracht van RWS Oost-Nederland.
2004
Implementatie coördinator in projectteam spitstroken directie Oost-Nederland. Betreft: coördineren van de implementatie van plusstroken traverse Zwolle A28, spitsstrook Heteren-Valburg A50 en ombouw spitsstrook Ewijk A73/ A50. Opdrachtgever: RWS Oost-Nederland