Referentie overzicht

Referenties DVM

04 januari 

Dynamisch Verkeers Mananagement is een breed begrip waaronder de spitstroken, signalering en overige instrumentatie bij Rijkswegen en Provinciale wegen vallen.
Tunnels vormen een belangrijke schakel in het wegennet waarbij veiligheid een zeer grote rol speelt. Wegen en ook tunnels worden bewaakt vanuit de 5 verkeerscentrales van Nederland.
De logistiek in Nederland wordt steeds belangrijker en zo ook het slimmer maken van het wegennet door het toepassen van DVM systemen.

Meer lezen

Referenties Openbare verlichting

04 januari 

Openbare verlichting is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het zorgt voor veiligheid van alle weggebruikers. De verlichtingsinstallaties worden complexer door het toepassen van LED verlichting, al dan niet afstandbewaakt, inzet van DIM scenario's en de laatste tijd steeds meer integratie met andere systemen. De Openbare verlichting vormt een netwerk en kan daarmee ook ingezet worden voor andere functies. De beoogde veiligheid moet hierdoor niet in het gedrang komen.

Meer lezen

Referenties Natte Infra

04 januari 

Tot de Natte Infrastuctuur behoren met name de kunstwerken in de waterwegen. Met (beweegbare) bruggen, sluizen en stuwen worden de vaarwegen bevaarbaar en passeerbaar gehouden en wordt tevens de waterhuishouding geregeld. Deze objecten zijn rijk uitgerust met installaties om te kunnen bewegen, signaleren en communiceren. De bediening vindt steeds meer op afstand plaats. De toenemende drukte op de vaarweg verhoogt het belang van beschikbaarheid. Onderhoud en beheer moeten effectiever worden ingericht waarvoor vaak nieuwe technieken worden ingezet.

Meer lezen

Referenties Vessel Traffic Services

04 januari 

De vaarwegen worden alsmaar drukker en het belang van een goede verkeersbegeleiding neemt toe. Vanuit een aantal verkeersposten worden de vaarwegen bewaakt, waarbij VTS systemen worden gebruikt. Met Radar, AIS, CCTV en Marifoon worden vaarweg en scheepvaart in kaart gebracht en wordt gecommuniceerd met de schippers. Op deze wijze wordt de verkeersveiligheid van de scheepvaart bevorderd.
De toenemende drukte maakt een verdere regulering van de scheepvaart wenselijk. Het vooraf inplannen van vaarroutes, ligplaatsen, brug- en sluispassages kunnen de drukte wat beter verdelen. De VTS systemen zullen nog verder worden geoptimaliseerd en koppelingen naar andere systemen zijn te verwachten.

Meer lezen

Referenties Verkeers Regel Installaties

04 januari 

Op de vaarwegen wordt het alsmaar drukker. De verkeersbegeleiding voor de scheepvaart maakt voor haar taak gebruik van diverse systemen. Met Radar, AIS, CCTV en Marifoon wordt de situatie op de vaarweg in kaart gebracht en met de schippers gecommuniceerd. Verbetering van de verkeersveiligheid op het water is daarbij het doel, dat vanuit de diverse verkeersposten wordt ingevuld.
De toenemende drukte maakt een verdere regulering van de scheepvaart wenselijk. Het vooraf inplannen van vaarroutes, ligplaatsen, brug- en sluispassages kunnen de drukte wat beter verdelen. De VTS systemen zullen verder worden geoptimaliseerd en koppelingen naar andere systemen zijn te verwachten.

Meer lezen

Referenties Opleidingen

04 januari 

Mijnsen heeft veel deskundigheid in huis. Voor diverse kennisgebieden heeft Mijnsen opleidingen ontwikkeld. De cursussen voor DVM en OVL hebben al veel deelnemers opgeleid.
Het blijft in onze dynamische maatschappij belangrijk om je kennis te delen en tevens zelf nieuwe kennis op te doen. 

Meer lezen