Aanpassen VTS-systemen 

Op de vaarwegen wordt het alsmaar drukker, waardoor het steeds belangrijker wordt om het drukke scheepvaartverkeer goed te begeleiden. De verkeersleiders van Rijkswaterstaat monitoren de waterwegen vanuit hun Verkeerscentrale met diverse technische systemen, die ook wel VTS (Vessel Traffic Services) worden genoemd. Hiervoor worden langs de waterwegen technische systemen geplaatst (o.a. onbemande radarposten, marifoonmasten en cameramasten) welke verbonden zijn met de centrale systemen in de Verkeerscentrale.

In de verkeerscentrale worden camerabeelden getoond van bijzondere delen van de vaarwegen zoals aftakkingen en bochten. Maar om ook te zien wat er tussen deze drukke locaties gebeurt worden langs steeds meer vaarwegen radarinstallaties aangelegd. De radarscanners maken elk een beeld van een deel van de vaarweg wat daarna door geavanceerde beeldverwerkingssoftware gecombineerd wordt tot een overzicht met daarin de scheepvaart. De kwaliteit van de radarbeelden kan vooral worden verstoord door slechte weersomstandigheden en reflecties van vaste objecten zoals bruggen maar ook de golfslag van water.

Door de invoering van het AIS (Automatic Idendification System) is nog beter te bepalen wat de situatie op de vaarweg is. Het AIS bestaat uit transponders op de schepen en ontvangers op de vaste wal. De transponders zenden regelmatig informatie van het schip zoals naam, afmetingen, positie, diepgang, snelheid en richting. Deze informatie wordt met de ontvangers verzameld en gepresenteerd als een extra laag over het radarbeeld. Hiermee ontstaat dan een hoog beschikbaar doelvolgsysteem waarbij de scheepsinformatie met zowel radar als AIS wordt verkregen.

Op de website van marinetraffic.com kun je de scheepvaart over de gehele wereld volgen. Alle schepen, voorzien van een transponder worden op de nautische kaarten zichtbaar gemaakt. De scheepvaart op de binnenwateren brengt op deze wijze de belangrijkste vaarroutes in beeld. Zie de weergave hieronder.

Om met de scheepvaart te kunnen communiceren wordt de marifoon gebruikt. Via de zendmasten kan de verkeersleider informatie uitwisselen met de schipper.

In toenemende mate worden alle verbindingen tussen de delen van de installaties uitgevoerd met moderne technieken (ethernet, glasvezel) om alle benodigde informatie betrouwbaar te transporteren naar elke locatie waar deze nodig is. In Nederland is hiervoor een steeds beter dekkend glasvezelnetwerk beschikbaar.

Goswin Janssen, Senior Adviseur en Algemeen Directeur van Mijnsen, vertelt over zijn bijdrage aan een project op het gebied van VTS-systemen:

“Bij mijn Rijkswaterstaat project wordt een Verkeerspost gerenoveerd. Hierbij moeten de centrale VTS systemen worden aangepast om meer verkeersleiders te kunnen huisvesten (meer werkplekken). Tevens worden er voorbereidingen getroffen om ook bedienaars van sluizen en bruggen te huisvesten. Daarbij moet ook het gebouw hierop worden aangepast. 

Als technisch adviseur ben ik binnen een team bezig om te onderzoeken hoe één en ander het best kan worden uitgevoerd: welke installaties zijn aan vervanging toe, voldoen niet meer aan de huidige eisen en welke aanpassingen zijn nodig om ruimte maken voor de nieuwe verkeersleiders. Hierbij zijn alle gebouwgebonden installaties (verlichting, luchtbehandeling, noodstroomvoorzieningen, toegangscontrolesystemen en dergelijke) maar ook het gebouw zelf (nieuwe ramen in de gevel voor nieuwe werkplekken) en natuurlijk de technische systemen van VTS (radar, marifonie, CCTV, netwerk) betrokken. Naast de techniek is er veel afstemming nodig met diverse afdelingen binnen Rijkswaterstaat en moet er ook binnen het team veel afstemming plaatsvinden.

Hierdoor is elke dag weer anders en blijft de uitdaging hoog. Het meewerken aan mooie projecten die ook nog eens voor iedere Nederlander belangrijk zijn is voor mij voldoende om me hiervoor te willen blijven inzetten”.