Verkeerspost Dordrecht

Een verkeerspost zorgt voor 24/7 begeleiding van de scheepvaart op met name drukke vaarwegen. Hier wordt informatie met de schippers uitgewisseld over de vaarbewegingen en de situatie op de vaarweg,  de scheepvaartbewegingen worden gemonitored en  bij incidenten wordt ondersteund in nauwe samenwerking met de hulpdiensten en ander instanties.

De verkeerspost Dordrecht op het Duivelseiland was ondergebracht in een verouderd gebouw. Inmiddels is een nieuwe locatie in gebruik genomen, die parallel naast de bestaande verkeerspost is opgebouwd.. De nieuwe verkeerspost is in het voormalige tunnelgebouw van de Dordrechttunnel ondergebracht. In het naastgelegengebouw zijn met name kantoorwerkplekken en de calamiteitenruimte ingericht.

Het project is uitgevoerd door het team DVM Vaarwegen van Rijkswaterstaat. Mijnsen heeft binnen het Technisch management bijgedragen tijdens de voorbereiding van het contract, alsook tijdens de realisatiefase. Voor de nieuwe Verkeerspost is het gebouw volledig ontmanteld en opnieuw ingedeeld om het werk van de verkeersleiders goed te faciliteren. Zo werden de raampartijen vergroot en voorzien van luifels en werden alle gebouwgebonden installaties vernieuwd.

In de operationele ruimte werden nieuwe bedienlessenaars geplaatst. De hiervoor benodigde bedienmiddelen Radar, Marifionie, Telefonie, CCTV, KA komen nu samen op een ergonomische werkplek die grotendeels door de eindgebruikers is bedacht. In de ruimte zijn daarnaast ook de diverse informatie systemen voor Meteo, Calamiteiten en Nieuwsdiensten geplaatst. Het geheel is door een architect op een fraaie manier vormgegegeven waarbij de gebruiksfunctie terugkeert in het ontwerp.

In de technische ruimten is de techniek ondergebracht om zowel de gebouwgebonden installaties alsook de apparatuur voor de bedienlessenaars ondergebracht. Verbindingen met de veldapparatuur zoals Radarposten, Marifoon opstelplaatsen en CCTV camera's zijn met het RWS netwerk ontsloten.

Met inzet vanuit vele RWS afdelingen, het projecteam DVM Vaarwegen en de opdrachtnemers  is een fraai resultaat neergezet waarmee de verkeersleiders weer lange tijd de veiligheid van de scheepvaart kunnen bevorderen.