Verbreding A50 Ewijk - Valburg

Rijkswaterstaat verbreedt tussen de knooppunten Ewijk en Valburg de A50 in beide richtingen van 2 x 2 rijstroken naar 2 x 4 rijstroken. Hiervoor wordt een extra brug over de Waal gebouwd ten westen van de bestaande brug, en worden de knooppunten Ewijk en Valburg aangepast. De verbreding is nodig om het verkeer op de steeds drukkere weg de komende jaren beter te laten doorstromen en de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. 

Bij dit project zijn ook de realisatie van nieuwe, en de aanpassing van bestaande DVM-systemen op het traject opgenomen, waaronder verkeerssignalering- en monitoring, camera's, TDI's en DRIP's. Ook vormen de transmissie van de systemen onderling en met de verkeerscentrale, en de benodigde aanpassingen in de verkeerscentrale zelf een belangrijk onderdeel van het project. 

Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V. is bij dit project betrokken aan de kant van de opdrachtgever in de vorm van de Adviseur DVM-systemen, die (gevraagd en ongevraagd) rechtstreeks adviseert aan de Technisch Manager van het projectteam bij Rijkswaterstaat. 

De DVM-adviseur vormt het aanspreekpunt op het vakgebied van de DVM-systemen in de organisatie, en is gesprekspartner voor de betrokken marktpartijen. 

Aan dit project is gewerkt door onder andere de volgende medewerkers: 
Edwin Wendrich   (contactpersoon voor dit project)