Verificaties en Validaties voor De Salland Twentetunnel

De N35 liep voorheen dwars door het centrum van Nijverdal en veroorzaakte daardoor oponthoud, overlast en verkeersonveiligheid. Ook liep er een apart spoorwegtracé (met oud station) door de dorpskern. 

Project Combiplan Nijverdal, gestart in 2006, realiseerde de aanleg van een nieuw gecombineerd spoor- en wegverkeertracé. Het nieuwe tracé doorsnijdt de dorpskern van Nijverdal (nog steeds, maar wel totaal anders) over een totale lengte van ruim 6 km, met daarin de 500 m lange Salland Twentetunnel. Sinds 1 april 2013 rijdt het spoorverkeer door de tunnel en op 29 augustus 2015 werd de tunnel officieel opengesteld voor het wegverkeer. 

De Salland Twentetunnel is de eerste tunnel in Nederland, waarbij alle technische installaties gerealiseerd zijn volgens de nieuwe Landelijke Tunnelstandaard. Mijnsen heeft gedurende de test- en opleverfases van Combiplan de expertise geleverd voor de verificatie en validatie van de eisen en analyse van testresultaten. 

De Salland Twentetunnel
De Salland Twentetunnel is als onderdeel van het nieuwbouw-project Combiplan Nijverdal in de regio Oost Nederland gerealiseerd. Het Tracébesluit voor deze tunnel werd al in december 1995 genomen, maar pas in 2006 werd met de bouw gestart. Het tunnel-tracé doorsnijdt de dorpskern van Nijverdal en heeft een totale lengte van ruim 6 km, bestaande uit de toe- en uitritten, een verdiept aangelegde open bak en een ca. 500 m lang tunneldeel. 

De tunnel is een zogenaamde combitunnel omdat zowel het spoor- en het wegverkeertracé
in afzonderlijke secties door de tunnel worden geleid.
Het spoorverkeer maakt al sinds 1 april 2013 gebruik van de spoortunnelbuis. 

De Salland Twentetunnel wordt i.v.m. de algehele wegverkeerscoördinatie in principe "op afstand" bediend vanuit de Verkeerscentrale Noord Oost Nederland (VCNON) te Wolfheze. Bij die bediening "op afstand" (BOA) speelt een betrouwbare communicatieverbinding en elektronische gegevens-uitwisseling tussen Verkeerscentrale en Tunnel Technische Installaties een cruciale rol. Ook beschikt de tunnel over een complete lokale bedieningsfaciliteit voor speciale of noodgevallen. 

Begin 2014 werd bij Combiplan Nijverdal gestart met de realisatie van de benodigde VerkeersTunnel Technische Installaties (VTTI), waarbij deze tunnel als eerste in Nederland moet voldoen aan alle van toepassing zijnde eisen uit de Landelijke Tunnelstandaard. 

Tijdens deze realisatiefase heeft Mijnsen vanaf september 2014 specialistische kennis ingebracht op het gebied van eisenverificatie en -validatie en testresultaat-analyses vanuit de invalshoek van Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB). 

Aan Opdrachtgeverskant betrof die inbreng onder andere verificatie van alle (V)TTI-eisen uit de tunnelstandaard in de ontwerpdocumenten, toetsingen van alle aflever- en opleverdossiers en het analyseren van gedocumenteerde testresultaten (FAT, SAT, ISAT en T-SIT) plus advisering daarover van m.n. de Technisch Manager (plus testteam) en de Contract Manager. 

Op 29 augustus 2015 werd de wegverkeerstunnel, na een zware uitgebreide testperiode, officieel opengesteld voor het wegverkeer. 

Aan dit project is gewerkt door onder andere de volgende medewerkers: 
Hans van de Laar   (contactpersoon voor dit project)