Pijlkruissysteem en observatiecamera’s N211 Wippolderlaan

Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland beheert ten zuiden van Den Haag de N211 Wippolderlaan. Deze provinciale weg wordt intensief gebruikt door personenauto’s en vrachtverkeer. Ze speelt een belangrijke rol bij de ontsluiting van Greenport West-Holland en Den Haag Zuidwest. Om het verkeer ook in de toekomst goed te laten doorstromen, wordt de N211 de komende jaren ingrijpend aangepast. De weg wordt deels verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken en enkele bestaande kruisingen worden ongelijkvloers aangelegd. De doorstroming wordt verder bestuurd en bewaakt met behulp van een zogenaamd pijlkruissysteem en een observatiecamerasysteem. Meest zichtbare onderdeel van het pijlkruissysteem zijn de signaalgevers, die boven de rijstroken op verkeersportalen bevestigd zijn. Deze signaalgevers kunnen met hun LED-display verkeerstekens weergeven (zoals 50 / 70, rode kruisen of verdrijfpijlen). Het observatiecamerasysteem bestaat uit verschillende beweegbare digitale camera’s, die op masten bevestigd, strategisch verspreid over het traject het verkeer in beeld brengen. De observatiecamera’s en de signaalgevers zijn via glasvezel verbonden met een verkeerscentrale, waar een verkeersoperator met de camera’s de doorstroming van het verkeer kan waarnemen en met het pijlkruissysteem kan beïnvloeden.

 Noud Brouwer, Senior Adviseur en CMSE bij Mijnsen, vertelt over zijn bijdrage aan dit project:

“We hebben voor het pijlkruissysteem en het observatiecamerasysteem een voorontwerp, een definitief ontwerp en een raming gemaakt en een technische vraagspecificatie opgesteld. Signaalgevers en observatiecamera’s zijn nauwgezet geprojecteerd in tekeningen, met het toekomstig wegontwerp als ondergrond. De signaalgevers zijn zodanig over het traject verdeeld, dat de weggebruiker overal voldoende zicht er op heeft en tegelijkertijd niet overspoeld wordt met informatie. Daarbij is rekening gehouden met de ligging van de rijstroken, toe- en afritten, kunstwerken, de inrichting van de bermen, de positie van bewegwijzeringsborden en de loop van bestaande hoogspanningslijnen.

De observatiecamera’s zijn zodanig geprojecteerd dat de operator met een minimaal aantal camera’s het gehele traject in beeld kan krijgen. De technische vraagspecificatie zal gebruikt worden als onderdeel van het totale contract voor de reconstructie van de N211".