Nieuwe camera’s voor sluizen Grave en Sambeek  

De analoge camera’s en bijbehorende techniek op de sluizen Grave en Sambeek waren erg verouderd. De technische levensduur was ruimschoots gepasseerd. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft de migratie plaatsgevonden naar een heel nieuw CCTV-systeem met nieuwe camera’s, PC’s, netwerk en beeldschermen. Voor sluis Grave zijn dit 9 camera’s (één kolk) en voor sluis Sambeek zijn dit 29 camera’s (3 kolken).

De camera’s staan rondom de kolk opgesteld, om voor de sluisbedienaars een duidelijk en veilig overzicht te hebben. Het aandeel van Mijnsen bij dit project was de realisatiefase, met een Rijkswaterstaat Projectteam. Het project is opgeleverd in 2020 en had een doorlooptijd van ruim één jaar.

Willan Tychon, Adviseur E / I&A bij Mijnsen, vertelt over zijn bijdrage aan dit project:

“Mijn aandeel is als Adviseur Techniek, de begeleiding van het project vanuit het vakgebed electro / I&A. Ik was gedurende het gehele traject betrokken: vanaf het opstellen van de eisen, het begeleiden van de aannemer tot en met de oplevering van het nieuwe systeem met de opleverdossiers.

Het traject is begonnen met overleg tussen aannemer, onderaannemer en leverancier. Met de wensen en eisen door VWM (bedienaars van sluizen) en de richtlijnen volgens Rijkswaterstaat, zijn de eisen opgesteld voor de aannemer. Met de offertes van de aannemer is het project gestart. Voordat het systeem op locatie is omgebouw, is het systeem eerst live getest en beoordeeld via een afname-FAT.

Tijdens het ombouwen van de systemen was het zeer belangrijk om alle betrokkene te informeren, in verband met de stremming van de scheepvaart.

Voor de opleverdossiers is het van groot belang dat de tekeningen, software en andere documentgegevens compleet worden aangeleverd door aannemer. Hier is veel tijd in gestoken met de begeleiding door RWS, om de nieuwe elektrische tekeningen te verkrijgen”.