Mijnsen levert bijdrage aan betere bereikbaarheid Friesland, met project N31 Harlingen

Jeroen Zuurveld is al vanaf maart 2013 assistent contractmanager voor het project N31 Traverse Harlingen en daarnaast geeft hij invulling aan de rol van toetscoördinator. "Als toetscoördinator ben je de schakel in de contractbeheersing en verantwoordelijk voor de coördinatie van de voorbereiding, uitvoering, rapportage en evaluatie van de systeem-, proces- en producttoetsen volgens de systematiek van systeemgerichte (risico gestuurde) contractbeheersing". 

Voor de realisatie van het project is een aparte bestuurlijke alliantie gevormd tussen Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeente Harlingen. De samenwerking met de verschillende organisaties maakt het project bijzonder. Jeroen geeft aan dat het project door deze samenwerking een breder perspectief heeft. Zo'n samenwerking heeft ook nadelen. "Het maakt aan de ene kant dat je bewuster met zaken bezig bent, maar aan de andere kant ben je veel aan het afstemmen om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Dat kost veel tijd en energie". Het mooie aan het project vindt hij het werken naar een oplossing die straks ook voor iedereen zichtbaar is. 

Bron: De nieuwe N31 Harlingen www.n31harlingen.nl

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt in Harlingen opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. "Deze nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen". De weg wordt verbreed naar een nieuwe vierbaansweg en komt grotendeels verdiept door Harlingen te liggen. Hierbij wordt het Van Harinxmakanaal in de vorm van een aquaduct gekruist. Ook het spoor en een aantal lokale wegen kruisen de nieuwe N31. De aanleg gebeurt daarom in nauwe samenwerking met ProRail. "Met name de verdiepte ligging in stedelijk gebied maakt dit project complex en vergelijkbaar met projecten als combiplan Nijverdal en A4 Burgerveen - Leiden". De weg wordt naar verwachting eind 2017 in gebruik genomen. 

In het weekend van 25 en 26 juni 2016 is het grootste spoorviaduct van Fryslân op zijn plek geschoven. Dit bouwwerk van in totaal 3.000 ton heeft een vrije overspanning van circa 60 meter en werd met behulp van een schuifbaanconstructie in vijf uur op zijn definitieve plek geschoven. Zie de time-lapse-video hieronder voor een impressie. 

Bron: De nieuwe N31 Harlingen www.n31harlingen.nl