Haalbaarheidsonderzoek
Lokale File Beveiliging op A15

Door Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V. is in het najaar van 2016 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar Lokale File Beveiligingen (LFB's) op de A15 tussen Ochten en Deil. Dit in het kader van het project ZAMEN, in opdracht van de Antea Group. Het project ZAMEN bestaat uit werkzaamheden van Rijkswaterstaat voor variabel onderhoud en aanleg voor de jaren 2018 - 2019 van de Rijkswegen in de regio Oost Nederland. Als onderdeel van het project ZAMEN, worden enkele maatregelen uitgevoerd uit het programma Meer Veilig 3 Tranche 2, waaronder de LFB's op de A15. 

De A15 is een drukke autosnelweg, met een hoog aandeel vrachtverkeer en veel toe- en afritten. Op dit deel van de A15 is geen verkeerssignalering aanwezig. Wel zijn er regelmatig files en schokgolven met (ernstige) kop-staart ongevallen als gevolg. Er zijn signalen en druk vanuit de regio (politie, pers, gemeenten en provincie) dat de problematiek toeneemt. 

In het kader van het programma Meer Veilig 3 Tranche 1 zijn eerder reeds vijf LFB's geplaatst op de A15 HRR tussen Wadenoijen en het Amsterdam-Rijn kanaal. 

Schematisch overzicht van de opbouw van de Lokale File Beveiligings-systemen.

Echter, dit is nog niet voldoende, er treden ook veelvuldig files / ongevallen op tussen Ochten en het Amsterdam-Rijn kanaal op de HRL. Daarnaast is er nog een traject tussen Knooppunt Deil en Geldermalsen op de HRR. Dat is de reden, om nu bij dit project ook aanvullende LFB's te gaan plaatsen op die beide trajecten. 

Mijnsen heeft in opdracht van Antea het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, en het schetsontwerp opgesteld. 

Hiervoor zijn de locaties van de systemen langs de A15 geïdentificeerd. Op basis van een verkeerskundig voorstel van Rijkswaterstaat zijn de locaties in kaart gebracht en geoptimaliseerd. Er is een advies uitgebracht over de voedingspunten. Ook zijn de risico's tijdens het project door Mijnsen geïdentificeerd. Er is een compleet schetsontwerp opgeleverd, bestaande uit een ontwerpnota met tekeningen en bijlagen, waarmee een uitvoerende partij aan de slag kan. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid voor de weggebruikers op de A15. 

Aan dit project is gewerkt door onder andere de volgende medewerkers: 
Edwin Wendrich   (contactpersoon voor dit project)