Integreren van een spoorlijn over een dubbele hefbrug, de Botlekbrug

De Botlekbrug is een van de grootste hefbruggen in Europa met een totale lengte van 1.200 m met 2 hefdelen van 5.000 ton per hefdeel. De brug ligt over de Oude Maas, een belangrijke hoofdvaarweg met druk (zee-) scheepvaartverkeer, en wordt gebruikt voor zowel spoor- als wegverkeer. De brug is sinds november 2015 in gebruik voor wegverkeer in beide richtingen en vervangt de oude Botlekbrug die inmiddels gesloopt is. Doordat de doorvaarthoogte van de nieuwe brug 6 m hoger is dan de doorvaarthoogte van de oude Botlekbrug, hoeft de brug minder vaak open (per dag gemiddeld 30 keer minder). De brug heeft 2 rijbanen (A15) met 2 rijstroken per richting voor wegverkeer en sinds 2017 ook een aparte verbinding voor langzaam verkeer, fietsers en voetgangers. Sinds 2021 kunnen ook de goederentreinen over de brug. 

Theo Pernot, Senior Adviseur bij Mijnsen, vertelt over zijn bijdrage aan dit project:

“Ik ben in 2017 aan het RWS-projectteam toegevoegd als Systeem Integrator voor de realisatie van het spoor over de Botlekbrug. Het spoor is aangelegd terwijl de brug in bedrijf bleef voor het weg- en scheepvaartverkeer. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de redundante uitvoering van de brug met 2 hefdelen, zodat er altijd 1 hefdeel beschikbaar is voor de scheepvaart.

Ik heb mij binnen het projectteam van Rijkswaterstaat beziggehouden met onderstaande zaken:

 • begeleiding en beoordeling van het ontwerp, met Systems Engineering aanpak, van de spoorse systemen en inpassing van het spoor in de bestaande brug;
 • voorzitter van de werkgroep ontwerp spoor bovenbouw;
 • technische afstemming met ProRail tijdens de bouwfase;
 • lid van het Technisch Management overleg (Rijkswaterstaat, ProRail en A-Lanes A15) tijdens de ontwerp- en de afbouwfase;
 • Technisch Manager (realisatie) van het IPM-team van Rijkswaterstaat;
 • trekker van de werkgroep “Ready to Operate”, waarin de operationele processen en procedures voor onderhoudspartijen, brugbedienaars en treindienstleiders zijn uitgewerkt, getest en geëvalueerd.

Het mooie aan dit project vond ik met name het brede scala van de werkzaamheden:

 • van ontwerp tot en met de overdracht naar exploitatie;
 • stakeholders variërend van fietsers over de brug tot het Havenbedrijf Rotterdam;
 • techniek van machineveiligheid van de (machine) brug tot de spoorbruginstallatie;
 • functie inhoud van systeem integrator tot technisch manager realisatie;
 • van projectmatige aanpak ontwerp en techniek tot het uitwerken van operationele processen;
 • samenwerking in het projectteam van Rijkswaterstaat en met de medewerkers van ProRail en A-Lanes A15".