Project overzicht

Sluis Terneuzen

Het sluizencomplex Terneuzen wordt uitgebreid met een nieuwe Zeesluis om de verbinding tussen de Noordzee en de Belgische haven Gent via het kanaal van Gent naar Terneuzen ook de komende decennia mogelijk te maken. De eisen voor deze complexe opgave worden in vraagspecificaties vastgelegd.

Meer lezen

Filegevaar op A15

Op de drukke A15 ontstonden regelmatig files waarbij gevaarlijke situaties kunnen optreden. In het najaar van 2016 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar Lokale File Beveiligingen (LFB's) op de A15 tussen Ochten en Deil. Dit onderzoek was een onderdeel van het project ZAMEN dat door RWS was geinitieerd. 

Meer lezen

Nieuwe besturing voor historische Kinderdijk

De windmolens van Kinderdijk werden vroeger ingezet voor de regulering van het water en trekken nu veel toeristen van over de hele wereld. Tegenwoordig wordt voor de beheersing van de waterstanden met gemalen en afsluitmiddelen uitgevoerd. De besturing van deze systemen moest worden vernieuwd om te komen tot een zelfregelend systeem. 

Meer lezen

Renovatie hoogwaterkering Kromme Nol

De hoogwaterkering Kromme Nol, in beheer van waterschap Rivierenland, is aangelegd in 1998 en een renovatie werd nodig. De Kromme Nol is onderdeel van een primaire dijkring en valt daarmee onder de Waterwet. Om blijvend te voldoen aan de Waterwet waren verbeteringen nodig.

Meer lezen

Sallant Twentetunnel

De N35 liep voorheen dwars door het centrum van Nijverdal en veroorzaakte daardoor oponthoud, overlast en verkeersonveiligheid. De nieuwe Sallant Twentetunnel werd aangelegd ..... 

Meer lezen

Verbreding A50 beeindigt knelpunt

De A50 tussen de knooppunten Ewijk en Valburg, bestaande uit 2 x 2 rijstroken was een voortdurende bron van verkeersrvertragingen. De oplossing lag in de aanpassing  naar 2 x 4 rijstroken.

Meer lezen

Regionaal DVM systeem Zwolle (BREZ)

Voor het project DVM BREZ (Bereikbare Regio Zwolle) is in opdracht van Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en gemeente Zwolle een Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) systeem gerealiseerd op de Ring Zwolle en de corridor Zwolle-Kampen.

Meer lezen

N31 Harlingen verbetert bereikbaarheid Friesland

Om het project op en goede wijze te beheersen wordt door de Alliantie op actieve wijze SCB ingezet. Mede op basis van risicosessies wordt de contractbeheersing ingericht met ....

Meer lezen