Verkeerspost Nijmegen

Een verkeerspost zorgt anno 2021 voor 24/7 begeleiding van de scheepvaart op met name drukke vaarwegen. Hier wordt informatie met de schippers uitgewisseld over de vaarbewegingen en de situatie op de vaarweg,  de scheepvaartbewegingen worden gemonitored en  bij incidenten wordt ondersteund in nauwe samenwerking met de hulpdiensten en ander instanties.

De verkeerspost Nijmegen moet inde komende jaren aangepast worden. De collega's van Verkeerspost Tiel worden samengevoegd met de collega's van Nijmegen en gaan vanuit Nijmegen de vaarweg begeleiden. In de toekomst worden ook objectbedienaars in de Verkeerspost Nijmegen gehuisvest waarmee invulling wordt gegegeven aan Corridor gerichte Bediening en Begeleiding, ook wel bekend als CBB. Lees meer over CBB.

De uitbreiding van de Verkeerspost wordt gecombineerd met een grondige opknapbeurt zodat straks de gebruikers weer een moderne werkplek hebben en er jarenlang geen groot onderhoud meer nodig is. In de planstudie fase wordt eerst onderzocht hoe de post ingericht moet worden om alle gebruikers een goede werkplek te leveren die de samenwerking bevordert.

Ook tijdens de verbouwing moet de winkel openblijven. In een tijdelijk onderkomen worden voorzieningen gerealiseerd waarmee de verkeersbegeleiding straks onafgebroken kan doorgaan. De veiligheid op het water moet tenslotte te allen tijde worden gewaarborgd.

Het project wordt uitgevoerd door het team DVM Vaarwegen van Rijkswaterstaat. Mijnsen levert tijdens de planstudie haar bijdrage binnen het Technisch management. Het zal nog enkele jaren duren alvorens met de werkzaamheden in de post kan worden begonnen. Tot die tijd moet er hard worden gewerkt om alles optimaal voor te bereiden.