Ing. Guus Haarsma

Guus Haarsma begon na zijn studie Werktuigbouwkunde met de bouw van kranen en machines voor de levensmiddelenindustrie.

Hij liet zijn constructieve vaardigheden blijken tijdens projecten als de renovatie van stuw Borgharen, de bouw van de hoogwaterkering in de Afgedamde Maas, het ontwerp van de Verlengde Westrandweg om Amsterdam (A5) en voorontwerpen van tunneltechnische installaties. De hierbij opgebouwde praktijkervaring, aangevuld met "learning on the job" vormen de pijlers voor een breed kennisveld.

Voor de Maaswerken is Guus al geruime tijd bezig, eerst als beheerder kabels en leidingen, nu als contractbeheerser bij de uitvoering van Brugverhoging Weurt. Guus: "Naast de techniek is het beheersen van processen essentieel in een contract, de beheersing zorgt ervoor dat de vereiste kwaliteit wordt verkregen."