CBB

Scheepvaart is een groeiende modaliteit om alle tranport binnen Europa goed vorm te geven. De vaarwegen vormen belangrijke transport assen waarmee de druk op het wegverkeer kan worden verminderd. De drukkere vaarwegen vragen om een betere afhandeling en ondersteuning van de scheepvaart

Nederland neemt deel aan het Europese Comex programma dat eenvoudig gezegd de uniformering van de Europese vaarwegen moet bevorderen. Om invulling te kunnen gaan geven aan het gedachtengoed van Comex is in Nederland het CBB programma opgestart. Door een corridor gerichte aanpak en meer aandacht voor het faciliteren van de scheepvaart zal een belangrijke stap worden gezet om de scheepvaart vlotter, efficienter en duurzamer te kunnen laten verlopen.

Met Corridor gerichte Bediening en Begeleiding wordt de bediening van de bruggen en sluizen nog beter afgestemd op het actuele scheepsaanbod. Hiervoor wordt de informatie zoals beschikbaar bij de scheepvaartbegeleiding realtime ingezet. Op deze wijze zal straks een schip bij een sluis of brug arriveren op het moment dat deze brug of sluis al gereed gemaakt is om de scheepvaart te latenen passeren of te schutten. Om dit mogelijk te maken zijn naast de deskundigheid van het personeel veel ondersteunende Software programma's en technische systemen nodig.

Op de hoofd transportassen Duitsland - Rotterdam en Duitsland - Amsterdam wordt gestart met de CBB aanpak vanauit de CBB centrales in Nijmegen, Dordrecht en Amsterdam. Er zal nog veel ervaring moeten worden opgedaan met de nieuwe werkwijze. De technische uitrusting van de centrales Daarna zal CBB ook op andere vaarwegen toegpast kunnen worden.

Er zal nog meoetn worden geleerd

NOG AFSCHRIJVEN