Mijnsen verzorgt VRI-ontwerpen en bestekken voor Provincie Gelderland

De provincie Gelderland is met 1.200 kilometer rijweg en 1.500 kilometer fietspaden en parallelwegen de grootste provinciale wegbeheerder in Nederland. De provincie zorgt ervoor dat de wegen goed en veilig berijdbaar zijn voor de gebruiker. 

Het beheer en onderhoud van de provinciale wegen is de hoofdtaak van de afdeling Beheer & Onderhoud Wegen. Vanuit twee regiokantoren en vier steunpunten worden regionale contacten onderhouden en de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Het team Asset Beheer Wegen is verantwoordelijk voor de voorbereiding van en het toezicht op bestekken voor vast en cyclisch onderhoud. De onderhoudsbestekken lopen uiteen van verharding tot elektrotechnische installaties. Met een vaste kern van medewerkers worden de bestekken voorbereid en begeleid. 

In het kader van trajectprogrammering wordt op een gedeelte van de wegen groot onderhoud uitgevoerd. In dit onderhoud worden de openbare verlichting of verkeersregelinstallaties aangelegd, aangepast en/of uitgebreid. 

Mijnsen Dynamische Mobiliteit BV wordt via een raamovereenkomst met de provincie Gelderland ingeschakeld om per weg/traject een ontwerp en bestek uit te werken waarin verkeersregelinstallaties op diverse provinciale wegen wordt vernieuwd en/of gemoderniseerd.