Mijnsen opnieuw gecertificeerd voor ISO 9001:2008

Op 30 mei 2016 heeft er bij Mijnsen een externe hercertificeringsaudit plaatsgevonden door de TÜV. Deze audit heeft succesvol geleid tot weer een nieuwe certificering van het ISO 9001:2008, geldig tot november 2018. Hierbij waren, naast de auditor van de TÜV, vanuit Mijnsen de medewerkers Goswin Janssen, Bianca Vollema, Theo Pernot en Loek Bronzwaer betrokken. 

De audit is succesvol verlopen, en was sneller afgehandeld dan verwacht. De auditor gaf aan dat wij als Mijnsen ons KAM systeem goed en actief in gebruik hebben. Het is de bedoeling om in 2017 te gaan voor de certificering van de norm ISO 9001:2015. De externe auditor verwacht dat een implementatie van deze nieuwe norm volgend jaar goed haalbaar voor ons zal zijn. Deze implementatie staat dan ook hoog op de agenda. 

Verder zijn er bij de externe audit geen aandachtspunten geconstateerd. De auditor kon geen enkel negatief aspect benoemen. 

Directie en KAM-functionaris bedanken alle medewerkers voor hun kwaliteitsbewuste medewerking.