Mijnsen op de Euregio-editie van de Dag van de Openbare Ruimte in het MECC te Maastricht

Openbare verlichting (OVL) vervult een belangrijke rol in de samenleving. Pas wanneer deze (gedeeltelijk) niet functioneert, valt het op hoe belangrijk openbare verlichting is. Samen met de technologische ontwikkelingen, energie- en milieudoelstellingen, organisatorische vraagstukken, rolverdeling tussen markt, overheid en burger, beleving van licht, invloed van de burger etc. zit er veel meer achter openbare verlichting dan gedacht wordt. 

VerkeersRegelInstallaties (VRI) zijn onmisbaar als het gaat om het regelen van één of meerdere verkeersstromen waarbij de VRI zorg draagt voor een zo goed mogelijke en veilige afwikkeling van het verkeer op conflictvlakken. In veel gevallen wordt een VRI geprojecteerd vanwege de verkeersveiligheid, maar ook capaciteit, inpasbaarheid, budget, prioritering voor bepaalde doelgroepen, comfort en milieu kunnen een afweging zijn. De keuze voor het wel of niet projecteren van een VRI en de uitwerking / samenstelling van de gehele installatie is een onderschat proces. 

Mijnsen Dynamische Mobiliteit is thuis op alle fronten van OVL en VRI. Onze diensten variëren van advies tot het opstellen van beleids- en beheerplannen, het opstellen en begeleiden van nieuwbouw- en onderhoudscontracten (RAW/UAV/Aanbestedingen), het maken van verlichtingsberekeningen, gedetailleerde OVL- of VRI-ontwerpen en het begeleiden van de uitvoering (directievoering/ SCB). 

Bezoek 2 juni tijdens de Euregio-editie van de Dag van de Openbare Ruimte in het MECC in Maastricht onze stand (2.22 in de Zuidhal) en wij vertellen u graag meer over onze diensten. 

Ga voor gratis registratie naar de website : www.openbareruimte.eu