ISO 9001:2008 certificering van Mijnsen gecontinueerd

Op 3 en 4 oktober 2013 heeft de hercertificeringsaudit voor de ISO 9001:2008 plaatsgevonden in onze filialen in Susteren en Kesteren. Deze externe audit werd uitgevoerd door TÜV Nederland. TÜV is een erkende certificeringsinstelling, die met haar oorsprong in de techniek goed aansluit bij de core business van Mijnsen. 

De TÜV auditor toonde zich tijdens de audit zeer tevreden over Mijnsen als organisatie en over de opzet en in stand houding van ons Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsysteem. Zijn conclusie na tal van interviews: Mijnsen mag haar ISO 9001:2008 certificaat voor 3 jaren prolongeren. 

Directie en KAM-functionaris bedanken alle medewerkers voor hun kwaliteitsbewuste medewerking.