Mijnsen op de "Dag van Verkeer en Mobiliteit" 2013

Ook dit jaar is Mijnsen Dynamische Mobiliteit BV van de partij op de "Dag van Verkeer en Mobiliteit", op 28 november 2013 in het Expo-Center te Houten. 

U bent hierbij van harte uitgenodigd op onze stand (3.001), waar wij op enthousiaste wijze onze activiteiten aan u zullen toelichten. 

We zijn actief in onderstaande werkvelden:

 • Dynamisch Verkeersmanagement
 • Openbare Verlichting
 • Natte Kunstwerken
 • Camera installaties
 • Vessel Traffic Services
 • Opleidingen op maat in bovenstaande gebieden

Wij kunnen uw organisatie ontzorgen met:

 • Advies
 • Ontwerp
  Beheer
  Bestekken
  Aanbestedingen
  Directievoering / contractbeheersing
  Ga voor gratis registratie naar de website : www.verkeerenmobiliteit.nl

Om de accu's op te laden, heb je altijd een kabel nodig. Draadloos opladen is misschien in theorie wel mogelijk, maar ik verwacht niet dat dit echt in de praktijk gebracht gaat worden. Je bent niet met een flits opgeladen, dan zou je voor langere tijd stil moeten staan op dezelfde plek of een uitgebreid voedingsnet langs de lijn hebben liggen waar je tijdens het rijden mee 'verbonden' blijft. De gedachte van de film Back to the future komt spontaan in me op, zelfs hier hadden ze een kabel nodig om de bliksemstroom de auto in te krijgen! 

Een interessant seminar Smart Mobility door Vincent Everts (trendwatcher) en Auke Hoekstra (TUe) gaf een beeld van de toekomst van de slimme mobiliteit. Grofweg werd onderscheid gemaakt in drie fases: 
1. Alle voertuigen worden elektrisch aangedreven. Er bestaan geen brandstofauto's meer. 
2. Autonoom transport. Alle voertuigen besturen zichzelf, de mens is slechts een passagier. 
3. Transport gebaseerd op het delen van voertuigen. Je hebt geen eigen voertuig meer, het is een soort openbaar vervoer in een nieuwe stijl. Fase 3 werd geïllustreerd met een YouTube-filmpje, dat ik iedereen kan aanbevelen: 

Energie

Het onderwerp Energie op de beurs, stond met name in het licht van de energietransitie: duurzaam opgewekte elektriciteit vervangt aardgas en andere fossiele brandstoffen. Energiegebruik wordt verminderd door onder andere isolatie van woningen, meer efficiënte productieprocessen, elektriciteit wordt duurzamer opgewekt. Denk hierbij aan wind, zonnepanelen en biogas. En de HR-ketels worden vervangen door elektrische warmtepompen. 

Ook de distributie van elektriciteit wijzigt, deze ontwikkeling gaat gepaard met de naam 'smart grids'. Dit staat voor distributienetten waar slim wordt omgegaan met decentraal opgewekte elektriciteit. De elektriciteitsvraag wordt (deels) ingevuld met door de buurman opgewekte elektriciteit. Behalve opwekker, transporteur en gebruiker komt er een nieuwe rol in de energiewereld: de aggregator. Dit is de partij die elektriciteit opslaat en beschikbaar stelt op het moment van vraag. De opslag van elektriciteit zal met name in batterijen plaatsvinden. De zonnepanelen wekken gelijkspanning op, die in batterijen kan worden opgeslagen en met een omvormer in de wisselspanning voor de gebruiker kan worden omgezet. 

'Smart energymanagement' regelt de vraag en aanbod van elektriciteit. Dit draait om het slim omgaan met de vraag en aanbod van elektriciteit. Waar steeds meer aandacht voor is omdat er steeds grotere opwekkingseenheden ontstaan. Hierbij kun je denken aan zonneparken en windmolenparken. 

Al met al een interessante beurs, die ik een volgende keer zeker weer zal bezoeken. 

Aan dit project is gewerkt door onder andere de volgende medewerkers: 
Noud Brouwer   (contactpersoon voor dit project) 
Loek Bronzwaer