Raamovereenkomst SCB voor Rijkswaterstaat

Mijnsen is begin 2017 gecontracteerd voor de raamovereenkomst Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB) van Rijkswaterstaat GPO en PPO. 

Binnen Rijkswaterstaat zijn de diensten Grote Projecten en Onderhoud (GPO) en Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) verantwoordelijk voor het uitvoeren van systeemgerichte contractbeheersing (SCB) voor de realisatie van aanleg- en onderhoudsprojecten. Voor het uitvoeren van de SCB werkzaamheden wordt veelvuldig gebruik gemaakt van externe capaciteit. Deze externe capaciteit wordt nu nog veelal op basis van inspanningsverplichting ingehuurd, maar in het kader van het terugdringen van inhuur, is met dit contract de capaciteitsbehoefte omgezet in producten met een heldere beschrijving en een resultaatverplichting.