Fast and furious into the future!

Over Smart Mobility en Energietransitie

Recentelijk hebben Noud Brouwer en Loek Bronzwaer de Vakbeurs Energie en Ecomobiel bezocht in de Brabanthallen in Den Bosch. Een interessante beurs met twee gezichten. Enerzijds was er van alles te vinden over de ontwikkelingen op het gebied van duurzame voertuigen. Anderzijds werd er veel aandacht besteed aan energietransitie, duurzaam bouwen en zonne-energie. Noud vertelt hieronder meer over het bezoek.

Smart Mobility

Meteen na binnenkomst hebben wij onze kans benut om een ritje te mogen maken in een Tesla S. Een strakke auto. Loek zag er wel wat in om het wagenpark van Mijnsen te upgraden met dit elektrische model. Het proefritje viel me echter een beetje tegen. Ik kon de mogelijkheden van de autopilot en autonoom rijden niet proberen, helaas. Ik wilde weten of ik een krantje kon lezen onder het rijden. Wat wél indruk maakte, was het acceleratievermogen van de Tesla. Een elektromotor komt namelijk sneller op gang dan een verbrandingsmotor. Ik kon het niet laten om bij het enige verkeerslicht mijn buurman ver achter mij te laten, 'fast and furious'-style. 

Op het beursterrein stonden veel elektrische voertuigen op te laden aan een laadpaal. Het 'snel laden' van deze bolide duurt ongeveer een half uur. Dan heb je de accu van 20% tot 80% opgeladen. Voor de grote afstanden moet je dus nog wel extra tijd inruimen om te 'tanken'. Voor het vergroten van de acceptatiegraad van elektrische auto's is een verdichting van het laadpalennetwerk van belang. Wanneer je een flink stuk hebt gereden, wil je wel je auto op kunnen laden voor de terugreis. Gelukkig groeit het aantal laadpalen in Nederland de afgelopen jaren flink, dus de kans op stilstaan wordt steeds kleiner. 

Om de accu's op te laden, heb je altijd een kabel nodig. Draadloos opladen is misschien in theorie wel mogelijk, maar ik verwacht niet dat dit echt in de praktijk gebracht gaat worden. Je bent niet met een flits opgeladen, dan zou je voor langere tijd stil moeten staan op dezelfde plek of een uitgebreid voedingsnet langs de lijn hebben liggen waar je tijdens het rijden mee 'verbonden' blijft. De gedachte van de film Back to the future komt spontaan in me op, zelfs hier hadden ze een kabel nodig om de bliksemstroom de auto in te krijgen! 

Een interessant seminar Smart Mobility door Vincent Everts (trendwatcher) en Auke Hoekstra (TUe) gaf een beeld van de toekomst van de slimme mobiliteit. Grofweg werd onderscheid gemaakt in drie fases: 
1. Alle voertuigen worden elektrisch aangedreven. Er bestaan geen brandstofauto's meer. 
2. Autonoom transport. Alle voertuigen besturen zichzelf, de mens is slechts een passagier. 
3. Transport gebaseerd op het delen van voertuigen. Je hebt geen eigen voertuig meer, het is een soort openbaar vervoer in een nieuwe stijl. Fase 3 werd geïllustreerd met een YouTube-filmpje, dat ik iedereen kan aanbevelen: 

Energie

Het onderwerp Energie op de beurs, stond met name in het licht van de energietransitie: duurzaam opgewekte elektriciteit vervangt aardgas en andere fossiele brandstoffen. Energiegebruik wordt verminderd door onder andere isolatie van woningen, meer efficiënte productieprocessen, elektriciteit wordt duurzamer opgewekt. Denk hierbij aan wind, zonnepanelen en biogas. En de HR-ketels worden vervangen door elektrische warmtepompen. 

Ook de distributie van elektriciteit wijzigt, deze ontwikkeling gaat gepaard met de naam 'smart grids'. Dit staat voor distributienetten waar slim wordt omgegaan met decentraal opgewekte elektriciteit. De elektriciteitsvraag wordt (deels) ingevuld met door de buurman opgewekte elektriciteit. Behalve opwekker, transporteur en gebruiker komt er een nieuwe rol in de energiewereld: de aggregator. Dit is de partij die elektriciteit opslaat en beschikbaar stelt op het moment van vraag. De opslag van elektriciteit zal met name in batterijen plaatsvinden. De zonnepanelen wekken gelijkspanning op, die in batterijen kan worden opgeslagen en met een omvormer in de wisselspanning voor de gebruiker kan worden omgezet. 

'Smart energymanagement' regelt de vraag en aanbod van elektriciteit. Dit draait om het slim omgaan met de vraag en aanbod van elektriciteit. Waar steeds meer aandacht voor is omdat er steeds grotere opwekkingseenheden ontstaan. Hierbij kun je denken aan zonneparken en windmolenparken. 

Al met al een interessante beurs, die ik een volgende keer zeker weer zal bezoeken. 

Aan dit project is gewerkt door onder andere de volgende medewerkers: 
Noud Brouwer   (contactpersoon voor dit project) 
Loek Bronzwaer