Certified Machine Safety Expert ®

Machineveiligheid is bij beweegbare objecten zoals bruggen en sluizen de laatste jaren  uitgegroeid tot een van de belangrijkste beheeraspecten. Om ook op dit vlak onze opdractgevers goed te kunnen adviseren heeft Mijnsen hierop ingezet bij haar opleidingsplan.

In dat kader hebben Noud Brouwer en Erik van den Elsen de internationaal erkende opleiding tot machineveiligheidsexpert gevolgd en met succes afgerond.

De CMSE® training behandelt complexe technische onderwerpen rondom machineveiligheid en leidt tot een beter begrip van de levensloop van machines - van de wetgeving, internationale richtlijnen en afschermingstechnieken, tot een gedetailleerde beschouwing van functionele veiligheidszones. 

In de training komen onder andere de wetgeving, de internationale regelgeving en richtlijnen op het gebied van machineveiligheid en arbeidsmiddelen aan de orde. (Niet in de laatste plaats wordt ook het onderwerp CE-markering en de relevante Europese productrichtlijnen aangesneden.) Hoe kunnen of moeten deze worden toegepast bij het ontwerpen, bouwen, onderhouden en gebruiken van machines? Aansluitend is het zaak op een juiste wijze risicobeoordelingen uit te voeren volgens de ISO 12100, beschermingsmaatregelen te kunnen implementeren en hun effect op het veiligheidsniveau te evalueren. Elektrische veiligheid, functionele veiligheid, PL- en SIL-levels, veiligheidscomponenten en veiligheidsfuncties, zijn onderwerpen waaraan ook de nodige aandacht wordt besteed. 

Deze training is wereldwijd gecertificeerd door TÜV Nord, zodat Noud en Erik de titel Certified Machinery Safety Expert® met trots mogen dragen.