Ons Bedrijf

Mijnsen Dynamische Mobiliteit B.V. is een ingenieursbureau, dat veel ervaring heeft in systeem- en installatietechnische oplossingen voor de Openbare Ruimte. Vanuit deze kennis en ervaring adviseren wij onze opdrachtgevers in een steeds complexer wordende wereld. Voor veel hedendaagse uitdagingen worden oplossingen gezocht in de techniek, die ook nog eens zeer snel vernieuwd.
Bij belangrijke thema's zoals Energietransitie, Duurzaamheid en Smart oplossingen kunt u rekenen op onze kennis, ervaring en daadkracht. Onze technisch specialisten adviseren u bij het maken van toekomstvaste beleidskeuzes.
Door een integrale benadering van techniek en haar omgeving kan het verschil worden gemaakt. Niet het enkel toepassen van beschikbare technieken maar het op een gestructureerde wijze inzetten van techniek als middel om de vaak complexe vraagstukken aan te pakken.

Als u als Beheerder van Openbare Ruimte nadenkt over een installatietechnische of besturingstechnische oplossing dan kunnen wij voor u deze techniek beheersbaar maken.

Onze Projecten

Binnen de openbare ruimte worden veel uitdagende projecten uitgevoerd. Aanleg en uitbreiding van wegen, vaarwegen en alles wat daarmee samenhangt. Hierin worden verlichting, verkeerssystemen, beweegbare aandrijvingen, energievoorzieningen, automatisering en nog veel meer toegepast.
Dit boeiende werkgebied bevndt zich in de openbare ruimte en is daardoor sterk onderhevig aan alle veranderingen die in de hedendaagse maatschappij nelangrijke thema's vormen.

Bij belangrijke thema's zoals Energietransitie, Duurzaamheid en Smart oplossingen is visie, kennis, ervaring en daadkracht nodig, zodat toekomstvaste beleidskeuzes kunnen worden gemaakt. Door een integrale benadering van techniek en haar omgeving kan het verschil worden gemaakt. Het is niet verstandig om enkel te kiezen op basis van beschikbare technieken. Door eerst een gestructureerde analyse uit te voeren kan de juiste techniek worden ingezet. Dit biedt een betere garantie om deze complexe vraagstukken succesvol aan te pakken.

Onze Mensen

Mijnsen Dynamische Mobiliteit is opgericht door mensen die elk een belangrijke binding hebben met techniek. Het inpassen en toepassen van technische oplossingen, maar vooral ook het nadenken over de mate van en de wijze waarop techniek wordt ingezet vormt voor ons een  uitdaging. Daarbij willen wij ons volledig inzetten om goede kwaliteit te realiseren binnen mooie projecten.
Binnen de openbare ruimte worden veel uitdagende projecten uitgevoerd. Aanleg en uitbreiding van wegen, vaarwegen en alles wat daarmee samenhangt. Hierin worden verlichting, verkeerssystemen, beweegbare aandrijvingen, energievoorzieningen, automatisering en nog veel meer toegepast. Met telkens wisselende uitgangspunten is de uitdaging altijd aanwezig.   
Wij gaan geen enkel probleem uit de weg, maar gaan er zelfs naar op zoek. Hierin vinden wij dat extra beetje uitdaging dat ons elke dag weer met plezier naar ons werk laat gaan.
De wetenschap dat je door je eigen inzet kunt bijdragen aan mooie projecten vomt voor ons de beloning.
De onderlinge gelijkgezindheid zorgt ervoor dat wij zowel zelfstandig alsook met elkaar ons zeker voelen. Onze collega's staan altijd klaar met goede raad en een helpende hand.