2004 Op eigen benen

Een zestal collega's afkomstig van ingenieursbureau Oranjewoud (het huidige Antea) hebben in september 2004 de stap gezet om samen met enkele ondernemers een eigen bureau te beginnen. Mijnsen Dynamische Mobiliteit werd daarmee een feit.

De naam is deels afkomstig van het ingenieursbureau Mijnssen International Engineers waar enkele van de oprichters ook hebben gewerkt. Ons primaire werkgebied vormen de installaties binnen de infra. Deze staan voor Mobiliteit met veel Dynamiek en hebben geresulteerd in onze bedrijfsnaam. 

In het najaar van 2004 werd social media Hyves in Nederland gelanceerd, toen nog argwanend bekeken door sceptici.

2005 Een eigen stek

Na de eerste maanden nog bij Oranjewoud kantoor te houden werd in 2005 een eerste eigen kantoor geopend. Naast deze eigen stek moesten nog veel zaken geregeld worden voor het jonge bedrijf. Deze eerste periode werd op 31 januari bezegeld door het behalen van de ISO 9001.

Op 8 februari 2005 lanceert Google een vrij toegankelijke routeplanner: Google Maps is een feit.

2006 Personele groei

Om de gestage groei aan werkzaamheden te kunnen  blijven invullen worden nieuwe medewerkers gezocht. Er worden vooral projecten binnen de droge Infrastructuur (Rijkswegen) uitgevoerd.

In 2006 wordt langs de A7 het eerste  onbemande tankstation van Nederland geopend.

2007 Een tweede vestiging

De toenemende hoeveelheid projecten in Gelderland, de personele uitbreidingen  in combinatie met de decentrale ligging van het kantoor in Limburg leiden tot een nieuwe vestiging. In Kesteren (GLD) wordt een kantoor aangekocht en ingebruikgenomen.

In 2007 worden de eerste hybride auto's in Nederland geintroduceerd.

2008 Mooie projecten

Een greep uit de projecten uit 2008. Ontwerpen, beheerplannen en onderhoudscontracten voor Openbare Verlichting Limburg en Noord Brabant, Beheer en Onderhoud VRI's Rotterdam, renovatie Sluizen Utrecht, A73 tunnels, contract en directievoering voor de Pleijroute Gelderland, aquaduct N57 Zeeland, stadsafsluiting Roosendaal, TORO testen (certificering) voor Dynamische openbare verlichting.

In 2008 was de openstelling van de A73 tunnels gepland. Zoals later bleek werd dat uiteindelijk fiks later.

2009 Directiewisseling

In 2009 wordt Theo Pernot directeur, na eerst enkele jaren de rol van adjunct directeur te hebben vervuld. Hij volgt Henk de Hartog op. De verzelfstandiging van de oud-Oranjewouders is hiermee compleet.

In december 2009 werd het verkeer in geheel Europa ernstig ontregeld door zware sneeuwval.

2010 Eerste grote opdracht

Bij de hoogwaterkering Kromme Nol, gelegen op de grens van Noord Brabant en Gelderland, voeren wij ons eerste grotere project uit. Voor Waterschap Rivierenland  worden bestekken voor de civiele, werktuigbouwkundige en elektrotechnisch renovatie opgesteld en aanbesteed, diverse onderzoeken uitgevoerd. Bij de bouw van deze kering waren enkele  medewerkers van Mijnsen ook betrokken. Dit project bevat een aantal complexe elementen zoals Probabilistisch Beheer en Onderhoud (ProBo), faalkansanalyse maar ook de realiatie van nieuwe software. Samen met Antea en Infram als onderaannemers wordt deze klus geklaard.

In 2010 brengt Apple de allereerste IPad uit, de eerste van een succesvolle reeks.

2011 Eerste tekenen recessie

Enigszins vertraagd worden ook voor Mijnsen de opdrachten schaarser. Veel projecten lopen af en weinig nieuwe projecten worden gestart. De voor de bestrijding van de recessie ingezette 30 projecten  zijn grotendeels afgerond. Ook de grotere ingenieursbureaus hebben het moeilijk. Als maatregel wordt meer ingezet op inhuur door RWS.

In 2011 start de aanleg van de KWA tunnel in Maastricht. Voor Mijnsen levert dit helaas geen werk op.

2012 Recessie zet door

Eind 2012 moeten er als gevolg van tegenvallende resultaten gesnoeid worden in de bezetting. Het is een bittere stap die echter niet te vermijden is.

In 2010 komt Uber voor het eerst naar Nederland, in Amsterdam rijden de eerste auto’s rond.

2013 Samen door zwaar weer

De werkvoorraad van Mijnsen in 2013 bereikt zijn dieptepunt. De moeilijke tijden zijn lastig voor iedereen, maar door inzet en offers van alle Mijnsenaren blijven het bedrijf verdere besparingsmaatregelen bespaard. 

In 2013 wordt de tweede Maasvlakte in gebruik gesteld.

2014 Economisch herstel

In 2014 bereikt het economisch herstel ook langzaam ons bedrijf.  Er is weer meer bedrijvigheid en er dienen zich mooie kansen aan. In het najaar wordt het eerste contact gelegd over een aanstaand project in Zeeland.
Eind 2014 kiest directeur Theo Pernot ervoor om weer meer met de techniek bezig te gaan, waarna zijn taken worden overgenomen door Goswin Janssen.

Juli 2014 brengt een Dag van nationale rouw in Nederland vanwege de slachtoffers van de vliegramp met de MH17. Als de stoet lijkwagens, onderweg van Eindhoven naar Hilverum passeert, stoppen vele automoblisten op de autoweg uit respect voor de slachtoffers.

2015 Een mooie impuls

De eind 2014 gelegde contacten in Zeeland, betekenen de start van de werkzaamheden voor de Nieuwe ZeesluisTerneuzen. Veel collega's worden bij dit project ingezet, elk op hun eigen specialisme, maar er moeten ook extra mensen worden ingehuurd.
In september vindt de verhuizing plaats naar het nieuwe kantoor. Het oude kantoor was vanwege de vele externe werkzaamheden te groot geworden.

In 2015 komt het Smartphonegebruik tijdens het rijden voor het eerst bij top 3 oorzaken verkeersongevallen. 

2016 Herstel stagneert

Bij het einde van de werkzaamheden voor de Nieuwe sluis Terneuzen is er niet meteen voldoende nieuwe werkvoorraad. Mijnsen krijgt weliswaar diverse raamovereenkomsten gegund, maar hieruit volgen vrijwel geen opdrachten. Het kost tijd om voor de medewerkers andere opdrachten te verwerven.

 In 2016 vindt de opening van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht plaats. De vakantiegangers naar het Zuiden hoeven niet meer voor de verfoeide verkeerslichten te wachten.

2017 Voorzichtig aan

Met veel deelname bij projecten binnen RWS wordt een sterker fundament voor de werkvoorraad gelegd. Het is een stap in de goede richting. Een zeker vermeldenswaard project hierbij is de systeemintegratie van de spoorlijn over de nieuwe Botlekbrug, een zeer uitdagende klus.
Eind 2017 wordt met een werkgroep uit eigen gelederen een herziene strategie bepaald waarmee de opgaande lijn verder doorgezet kan worden.

 Op 11 december 2017 staan in Nederland de langste files ooit. Door sneeuwval loopt de filelengte op tot 1461 kilometer. 

2018 Nieuw elan

De werkzaamheden bij RWS worden verder uitgebouwd. Daarnaast zijn er de nodige kleine inhouse projecten. Het jaar wordt afgesloten met een gunning voor twee percelen bij de Raamovereenkomst IA diensten.
Het aantrekken van nieuwe medewerkers is ondanks de drukke arbeidsmarkt toch gelukt.

In 2018 start de overheidscampagne tegen het appen in het verkeer, Ik rij MONO.

2019 Goed op weg

Het jaar 2019 verloopt rustig. Ondanks een hoog ziekteverzuim toch een positief resultaat. Aan het eind van het jaar wordt de langverwachte versterking voor contractmanagement binnengehaald. De blik op de toekomst is vol vertrouwen. 

Met het nummer 'Arcade' wint Duncan Laurence het Eurovisie Songfestival 2019.

2020 Een bijzonder jaar

Door de komst van Corona verandert wereldwijd het leven.  Iedereen moet inleveren, de een wat meer dan de ander. De bouw werkt gelukkig door met thuiswerken,  soms een lastig alternatief. We houden massaal contact via beeldbellen waarbij deze nieuwe trend ook na Corona lijjkt te blijven. De Mijnsenaren worden ook door Corona geraakt, maar het werk zelf gaat in de gewijzigde werkwijze gelukkig gewoon door, een lichtpuntje.

In USA zorgen de verkiezingen voor veel commotie. Trump kan zijn verlies maar moeilijk accepteren.